Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen of een bijstandsuitkering heeft en weinig eigen geld of spaargeld. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten te betalen. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten. U heeft DigiD nodig om bijzondere bijstand aan te vragen. Kijk bij Meesturen welke documenten u bij het online aanvragen moet meesturen. Als u een partner heeft dan moet uw partner bij het aanvragen ook inloggen.

Voorwaarden

 • U woont in Enschede
 • U bent 18 jaar of ou­der
 • U bent Ne­der­lan­der of u heeft een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning
 • U heeft niet genoeg inkomen en/of eigen geld om de kosten zelf te betalen
 • U kunt aantonen dat de kosten die u moet maken onverwacht en noodzakelijk zijn
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
 • U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt

Let op: kunt u niet bewijzen dat u de kosten moet of moest maken dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Ook niet als u de kosten al betaald heeft.

Wat moet u weten

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor:

Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar uw inkomen en naar uw eigen geld/spaargeld. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe minder bijzondere bijstand u kunt aanvragen. Het kan zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken als u alle gegevens die wij van u vragen heeft ingeleverd. Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op bijzondere bijstand. Via Mijn Loketexterne-link-icoon kunt u bekijken hoe het met uw aanvraag gaat.

Als u een wijkcoach heeft dan kunnen we daar contact mee opnemen voor meer informatie over uw situatie. U kunt dit aangeven als u bijzondere bijstand aanvraagt.

Hulp bij aanvragen

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 053 als het online aanvragen van bijzondere bijstand niet lukt. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.

Medische kosten

Voor medische kosten kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt wel een collectieve zorgverzekering via de gemeente aanvragen. Kijk bij Collectieve zorgverzekering.

Lening voor algemene kosten

Algemene kosten zijn kosten die iedereen zo nu en dan heeft, zoals:

 • Verhuiskosten en woninginrichting
 • Woonkosten
 • Kosten voor huishoudelijk apparatuur
 • Babyuitzet

Voor deze kosten moet u zelf sparen of geld lenen, bijvoorbeeld bij de Stadsbank Oost Nederlandexterne-link-icoon. Lukt u dat niet, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen in de vorm van een lening. Een lening kunt u in termijnen terugbetalen.

Het Kindpakket: kosten voor kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar heeft Enschede het Kindpakket. Kijk bij kindpakket of uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Kindpakket. Bijvoorbeeld de contributie voor sport of muziekles, een schoolreisje of begeleiding op school.

Bezwaar maken

De gemeente beslist of u wel of geen bijzondere bijstand ontvangt. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing. Dat doet u binnen 6 weken nadat u de beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen.

Meenemen/meesturen

De bewijsstukken die u moet meesturen of meenemen verschilt per aanvraag. U moet de volgende documenten digitaal verzamelen en uploaden voordat u een online aanvraag doet:

 • Overzicht van de te verwachten kosten, zoals een prijsopgave, offerte of voorlopige rekening
 • Gegevens over uw spaargeld/eigen geld, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen met daarop het saldo
 • U heeft geen bijstandsuitkering: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisoverzichten

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijsstukken direct of uiterlijk binnen 1 week uploadt.