Contact met de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met de gemeenteraad:

  • Ga naar de raadsvergaderingen en vergaderingen van de stedelijke commissie en stadsdeelcommissies. Alle vergaderingen zijn openbaar.
  • Maak gebruik van het spreekrecht tijdens vergaderingen van de stedelijke commissie en stadsdeelcommissies.
  • Stuur een e-mail of brief naar de raad en/of de raadsfractiesexterne-link-icoon.
  • Maak een afspraak met een woordvoerder of specialist van een raadsfractie.
  • Ga naar de informatieavonden, discussieavonden en/of inloopavonden over een thema of project.

Raadsgriffie

De raadsgriffieexterne-link-icoon geeft hulp en advies aan de raadsleden. Ook als inwoner kunt u de raadsgriffie benaderen voor meer informatie over de gemeenteraad. Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar raadsgriffie@enschede.nl.