Eschmarkerveld op agenda Stadsdeelcommissie

06 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Dinsdagavond 11 juni is er een vergadering van de stadsdeelcommissie Oost. Op de agenda staat onder andere het plan dat we hebben voor dit stuk grond/gebied (bestemmingsplan Eschmarkerveld).

Het conceptbestemmingsplan is na ingediende zienswijzen op onderdelen aangepast. Dit wordt samen met bijbehorende stukken voor besluit aangeboden aan de gemeenteraad.

Voorafgaand, op 11 juni, vergaderen de raadsleden van de commissie Oost over de voorgestelde plannen. De verwachting is dat de gemeenteraad in juli een besluit neemt over het bestemmingplan.

De vergadering bijwonen

  • Wanneer: U bent welkom op dinsdag 11 juni om 19.30 uur
  • Waar: van ’s Heerenloo (De Kei) aan de Slankweg 99

Agenda stadsdeelcommissie Oost

De volledige agenda van deze stadsdeelcommissie is te vinden op www.enschede.nl/gemeenteraad. Meer informatie over Eschmarkerveld is te vinden op www.enschede.nl/eschmarkerveld.