Harmjan Vedder is wethouder namens de ChristenUnie.

“Het is een eer om als wethouder deze gemeente te mogen dienen, en dan ook nog in zo’n hoopvolle portefeuille. Die gaat over de toekomst van jongeren (onderwijs, jeugdhulp, kansengelijkheid) en de zorg voor mensen in een kwetsbare positie (gezondheid, centrumtaken). En natuurlijk ook over het prachtige West, waarvan ik de stadsdeelwethouder mag zijn. Mochten er zaken zijn die mensen onder mijn aandacht willen brengen, laat het weten!”

Verantwoordelijk voor

 • Jeugd & Gezin
 • Publieke gezondheid en preventie
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Kinderopvang
 • Toezicht & Handhaving sociaal 
 • Studentenbeleid
 • Maatschappelijke opvang, 
 • Verslavingszorg
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief KCM en VTT) 
 • WMO (individuele voorzieningen)
 • Beschermd wonen 
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • Ethische commissie 
 • Stadsdeelwethouder voor West
 • 4e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

 • Lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Samen Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Technology Base
 • Voorzitter centrumgemeente Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang
 • Bestuurlijk trekker Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente
 • Voorzitter Expertisenetwerk Jeugd Overijssel
 • Bestuurlijk trekker Twentse belofte

Overige nevenfuncties

Lid Partijcommissie Visie van de ChristenUnie (onbetaald)