Harmjan Vedder is wethouder namens de ChristenUnie.

“Het is een eer om als wethouder deze gemeente te mogen dienen, en dan ook nog in zo’n hoopvolle portefeuille. Die gaat over de toekomst van jongeren (onderwijs, jeugdhulp, kansengelijkheid) en de zorg voor mensen in een kwetsbare positie (gezondheid, centrumtaken). En natuurlijk ook over het prachtige West, waarvan ik de stadsdeelwethouder mag zijn. Mochten er zaken zijn die mensen onder mijn aandacht willen brengen, laat het weten!”

Verantwoordelijk voor

 • Jeugd & Gezin
 • Publieke gezondheid en preventie
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Kinderopvang
 • Toezicht & Handhaving sociaal 
 • Studentenbeleid
 • Maatschappelijke opvang, 
 • Verslavingszorg
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief KCM en VTT) 
 • Beschermd wonen 
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • Ethische commissie 
 • Stadsdeelwethouder voor West
 • 4e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

Lid Algemeen bestuur / Dagelijks bestuur SamenTwente / Lid van de Partijcommissie Visie (ChristenUnie)