Internationale samenwerking

Met 160 verschillende nationaliteiten is Enschede een internationale stad. Iedereen is welkom. We willen toegankelijk zijn voor internationale 

 • Bezoekers
 • Studenten  
 • Bedrijven 

Ook vangen we mensen op die door geweld niet meer in hun eigen land kunnen wonen. 

Sterk in de Euregio

We zijn ook een stad die met andere Europese steden samenwerkt. Samen kunnen we bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering beter aanpakken. Internationaal trekken we in het Euregiogebied op met: 

 • Hengelo 
 • Almelo 
 • Münster 
 • Osnabrück 

Münster

Münster is sinds 2021 een officiële partnerstad van Enschede. Kwesties in de Euregio als veiligheid en economische samenwerking, pakken we in deze regio gezamenlijk op.

Eurocities

Eurocities is een netwerk van Europese steden. Bijna alle Europese hoofdsteden en grote steden zitten in dit netwerk. Door dit netwerk, weten we al heel vroeg welke wetgeving en programma’s er in Brussel worden gemaakt. En wat dat gaat betekenen voor de steden. Dit helpt ons om een gezamenlijke Europese planning te maken.

Ons verhaal in Brussel

Enschede, Hengelo, Almelo, Munster en Osnabrück zijn samen één groot stedelijk gebied dat centraal in Europa ligt. Internationaal zijn we interessant door:

 • Universiteit Twente (UT) 
 • Saxion Hogeschool 
 • Vernieuwende bedrijven (medische technologie, batterijen, chips en waterstof)

Spoorzones verbinden deze steden en vormen het hart ervan. Er is veel ruimte voor groen en water. Met elkaar zijn we een Groene Technologische Top Regio. Over onze topregio vertellen we in Brussel. Dat doen we ook met de Twente Board. In Twente Board zitten: 

 • Gemeenten 
 • Bedrijven 
 • Kennisinstellingen 

We laten zien dat en hoe onze regio mee kan helpen aan oplossingen voor Europese uitdagingen, op veel verschillende terreinen: 

 • Milieu 
 • Energie
 • Duurzaamheid 
 • Gezondheid 

De Green Deal gaat daar ook over. Als economisch sterke kennisregio: 

 • Doen we mee in Europese projecten 
 • Delen we kennis met andere Europese steden  
 • Leveren we input voor Europees beleid en wetgeving
 • Enschedese EU-projecten

De gemeente wil graag dat er een spoorlijn tussen Zwolle, Twente en Münster komt. Dat maakt het makkelijker om tussen Nederland en Duitsland te reizen. Door meer contact te hebben met de EU, weten we ook hoe we Europese subsidies kunnen krijgen. Voorbeelden van projecten die in Enschede met Europese subsidies zijn gedaan: 

 • De Stadsbeek in Stadsveld, waarmee we de afvoer van water beter kunnen regelen.
 • Nieuwe, veel duurzamere straatverlichting in de hele stad.
 • Jongeren in Nederland en Duitsland leren elkaars taal en cultuur. Dit noemen we de Euregionaal doorlopende leerlijn (EDL). 

De EU helpt om onze doelen te bereiken.

Verenigde Staten 

We werken ook samen met de Amerikaanse stad Palo Alto in Silicon Valley. Palo Alto is onze zusterstad sinds 1980. We helpen bedrijven en kennisinstellingen uit onze regio om contact te leggen met bedrijven in Silicon Valley. Ook inwoners van Enschede, die geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van kennis en cultuur, kunnen we in contact brengen met burgers van Palo Alto. Münster en Noordrijn-Westfalen vinden de samenwerking met de VS ook erg belangrijk. Daarom zijn er ook gezamenlijke reizen naar Amerika. 

Contact

Stuur een mail naar info-internationaal@enschede.nl als u vragen heeft over onze internationale samenwerking.