IOAW: uitkering oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Als oudere werkzoekende krijgt u mogelijk een IOAW-uitkering als u weinig inkomen heeft en voor een deel arbeidsongeschikt bent.

Wat moet u weten

  • De hoogte van de IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen uit werk. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen die nog thuis wonen telt niet mee.
  • Binnen 8 weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd, hoort u of u een IOAW-uitkering krijgt.

Voorwaarden

  • U bent voor 1 januari 1965 geboren
  • U bent op of na uw 50e werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd
  • U ontving langer dan 3 maanden een WW-uitkering

Daarnaast moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt, voor minder dan 80 procent.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze uitkering is gestopt omdat u nu voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent.

Wijzigingen in uw situatie moet u altijd meteen doorgeven. Dit kan via het digitale wijzigingsformulier Bijstand: wijzigingen digitaal doorgeven.

Meer informatie

Contact

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal in te dienen of heeft u een vraag, bel dan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur met 053 - 481 78 00.

Bezwaar maken