Bijstand: veranderingen verplicht doorgeven

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of krijgt, moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u alle veranderingen moet doorgeven die van invloed kunnen zijn op het recht op een uitkering of de hoogte van uw uitkering.

Wat moet u weten

Als u te veel bijstand heeft ontvangen, moet u dat terugbetalen. Voorkom dit en geef alle wijzigingen zo snel mogelijk door. Het gaat om alle veranderingen in uw eigen situatie of die van uw partner en/of kinderen.

Soms overtreden mensen de regels, zonder dat ze het zelf weten. Voorkom problemen en geef ook bij twijfel altijd elke verandering door.

Uw leefsituatie verandert

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Als uw leefsituatie verandert, dan moet u dat meteen melden.

Zoals:

 • U gaat samenwonen
 • U verhuist naar een andere gemeente
 • Uw kind wordt 18 jaar  
 • U gaat naar het buitenland
 • U gaat een studie volgen

U werkt of gaat werken

Als u betaald werk heeft en daarbij aanvullende bijstand krijgt, dan moet u maandelijks een inkomstenformulierexterne-link-icoon invullen. Maar ook als u af en toe wat verdient of vrijwilligerswerk doet, moet u dit doorgeven.

Voorbeelden:

 • U doet vrijwilligerswerk
 • U doet af en toe een klusje waarvoor u geld krijgt
 • U werkt soms voor een uitzendbureau
 • U past op de kinderen van buren of familie en krijgt daar geld voor

U heeft bezittingen

Als u geld heeft of dure spullen moet u dit doorgeven. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Spullen die in de meeste huishoudens gewoon zijn, zoals een wasmachine of een televisie, tellen niet mee.

Voorbeelden:

 • Spaargeld, aandelen, obligaties, bitcoins
 • Een auto en/of een caravan
 • Sieraden of antieke spullen
 • Een huis of grond in het buitenland

U krijgt spullen of geld

Als u geld of spullen krijgt met een waarde boven de € 50 dan moet u dit doorgeven. Giften tot € 1.200 per kalenderjaar worden niet verrekend met uw uitkering en mag u houden. Maar u moet ze wel doorgeven. De gemeente moet weten wanneer het bedrag van € 1.200 is bereikt.

Voorbeelden:

 • U krijgt boodschappen boven de € 50
 • U krijgt een duur cadeau
 • U wint een prijs in een loterij
 • U krijgt een bedrag van de verzekering of de belastingdienst
 • U krijgt een erfenis
 • U ontvangt alimentatie

Vakantie melden

Ook als u op vakantie gaat moet u dat melden.

Bijstand: vakantiegeld en (vakantie)reis doorgeven

Uitkering stopzetten

Via het digitale wijzigingsformulier kunt u ook zelf uw uitkering stopzetten.

Voorbeelden:

 • U gaat verhuizen naar een andere plaats
 • U gaat samenwonen met iemand die meer verdient dan bijstandsniveau
 • U gaat werken en verdient meer dan bijstandsniveau
 • U krijgt een volledig AOW pensioen

Meesturen

Bij de meeste wijzigingen die u doorgeeft is het nodig dat u een bewijs meestuurt. De gemeente bekijkt of de wijziging gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering. Als u bewijs moet inleveren, wordt dit in het digitale wijzigingsformulier aangegeven.

Voorbeelden:

 • Arbeidscontract
 • Salarisstrook
 • Bankafschrift
 • Eigendomsbewijs

Meer informatie

Contact

Lukt het niet om online wijzigingen door te geven, bel dan met de afdeling Werk en Inkomen: telefoonnummer 053 - 481 78 00. Dit kan op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Ook als u twijfelt of u een bepaalde verandering moet doorgeven kunt u ons bellen.