Jeugdhulp

U kunt een beroep doen op jeugdhulp als u problemen heeft met het opvoeden van uw kind. Of als een kind of jongere zelf problemen ervaart. Bijvoorbeeld:

  • Sombere en/of angstige gevoelens 
  • Moeilijkheden op school 
  • Gepest worden   
  • Problemen met een verslaving

Jeugdhulp meestal na verwijzing

U krijgt ondersteuning uit de jeugdhulp als de verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts, een GGD-arts of wijkteammedewerker) hulp nodig vindt. Meestal beslist de verwijzer daarover samen met u na een onderzoek.  

U krijgt geen ondersteuning uit de jeugdhulp als de verwijzer hulp niet nodig vindt. Of als u hulp kunt vinden in uw eigen kring, zoals familie en vrienden, of bijvoorbeeld via school of uw sportclub.  

U moet eerst nagaan of u hulp kunt vinden in uw eigen omgeving, en kijken of u zo tot een oplossing komt.  

Keuze uit zorg in natura of pgb

Als er ondersteuning nodig is, heeft u de keuze tussen zorg in natura (dan verloopt alles via de instelling die de hulp verleent) of een persoonsgebonden budget (pgb). De meeste mensen kiezen voor zorg in natura.  

Zorg in natura verloopt via een zorgorganisatie

Bij zorg in natura kunt u kiezen tussen verschillende instellingen die hulp bieden. Vaak helpt de verwijzer bij deze keuze. U heeft de keuze tussen zorgorganisaties waarmee de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft. U hoeft zich bij zorg in natura geen zorgen te maken over de kosten. Die zijn verwerkt in de afspraken die de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar hebben gemaakt.

Met een pgb koopt u zelf hulp

Met een pgb koopt u zelf hulp in. De hoogte van het bedrag hangt af van wat u anders bij zorg in natura zou krijgen. Bij een pgb krijgt u maximaal 90% van de kosten van zorg in natura. Het geld krijgt u niet persoonlijk op de bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank maakt het geld over naar degene die de hulp aan u levert. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u in staat zijn hier mee om te gaan. De gemeente bepaalt of dat het geval is. Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de wijkteams of met de wijkteammedewerker met wie u al contact heeft.   

Vertrouwenspersoon kan u begeleiden  

U kunt voor de begeleiding in het hele proces een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dat is iemand die niet bij de gemeente of een zorginstelling hoort. U kunt deze begeleiding krijgen via:

  • Zorgbelang Overijssel 
  • Jeugdstem

De Wijkwijzer

Als u jeugdhulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de wijkteams via de Wijkwijzer. Die vindt u op verschillende plaatsen in de gemeente. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts of de GGD Twente.  Zij kijken dan samen met u wat er nodig is. 

U bent niet tevreden over de hulp

Als u niet tevreden bent over de instelling die u helpt dan kunt u:

  • Dit bespreken met uw contactpersoon bij de instelling en/of met zijn of haar leidinggevende
  • Een klacht indienen bij de instelling
  • In gesprek gaan met degene die uw verwees naar de instelling

U wilt een klacht indienen 

U kunt een klacht indienen bij de instelling die de hulp verleent. Elke instelling heeft een eigen klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vaak te vinden op de website van de instelling. Als u een klacht heeft over Wijkteams Enschede, dien dan daar een klacht in.  

Afgeven beschikking

Wij geven geen beschikking af voor externe verwijzers, zoals huisartsen, tenzij u hier om vraagt. Een beschikking is een brief van de gemeente met afspraken over de hulp. Wijkteams geven wel altijd een beschikking af als jeugdhulp via de wijkteams is ingezet.

Als u het niet eens met de afspraken in de beschikking, dan kunt u bezwaar maken. 

Meer informatie