Jij maakt Zuid met 50.000 euro, stemfase gestart

19 maart 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De commissie Initiatiefkracht Zuid heeft de ruim 80 ideeën die inwoners van Zuid indienden beoordeeld.

Uiteindelijk bleven er 10 over die voldeden aan de voorwaarden. Vanaf 19 maart tot en met 8 april kunnen inwoners van Zuid stemmen op die ideeën. Via stemvanenschede.nl/zuidexterne-link-icoon kunnen ze stemmen op de ideeën die zij het beste vinden. Dit jaar is er 50.000 euro extra beschikbaar voor de uitvoering van initiatieven. De ideeën met de meeste stemmen gaat de gemeente samen met de idee indieners uitvoeren. Op 12 april maakt de gemeente de uitslag bekend.

De ideeën kwamen via de website binnen en ook deels op papier. De commissie Initiatiefkracht Zuid beoordeelde of de ideeën voldeden aan de voorwaarden. De ideeën die niet doorgingen naar de stemronde, gaan niet verloren. Voor een groot deel waren het ideeën en zorgen over verkeersveiligheid. Deze worden besproken met het Stadsdeelmanagement en de verkeersdeskundige. Ze passen niet bij Initiatiefkracht, maar het zijn belangrijke signalen van bewoners waar de gemeente wel wat mee wil doen. Een aantal ideeën paste beter in het wijkbudget. Omdat het dan meer een idee voor één wijk was dan voor het stadsdeel. Deze ideeën zijn doorgestuurd naar de commissies voor de wijkbudgetten en worden dan verder besproken. Ook zijn er een aantal goede ideeën samengevoegd omdat deze over vrijwel dezelfde onderwerpen gingen, waardoor er uiteindelijk 10 ideeën overbleven. Alle indieners krijgen deze week bericht over wat er met hun idee is gebeurd.

Stem van Enschede

Via het online platform stemvanenschede.nl/zuidexterne-link-icoon kunnen inwoners ideeën indienen en/of op ideeën stemmen. Dit gaat in fases:
19 maart tot en met 8 april : Inwoners kunnen stemmen op de geselecteerde ideeën
9 tot en met 10 april: Stemmen tellen
12 april: De uitslag

De ideeën waar je op kunt stemmen:

 • Herfstloop voor jong en oud 
 • Ambachtelijke markt
 • Voedselbos aanleggen en onderhouden in het Crossbos 
 • Nestkasten vogels en zwaluwtil 
 • Open techniek in Zuid 
 • Kunstwerk voor jong en oud bij de Posten 
 • Meer groen in de straat 
 • Blikvangers langs fietspaden   
 • Schaduwbomen voor de schapen  

Vanaf 19 maart online stemmen, maar langskomen kan ook

 • Elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur in De Magneet (Wijkwijzer)
 • Elke woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in De Magneet (Wijkraad Wesselerbrink)
 • Elke dinsdagochtend en woensdagmiddag in bibliotheek Zuid (Informatiepunt Digitale Overheid)
 • Op 28 maart tussen 09.00 en 12.30 uur op de markt in Zuid

Wijkbudget en Initiatiefkracht

Ieder jaar is er wijkbudget beschikbaar en kunnen inwoners van Enschede ideeën indienen voor activiteiten in hun wijk. Een wijkbudget commissie bepaalt of het idee aan de voorwaarden voldoet en verdeelt het geld dat voor die wijk beschikbaar is. Indienen van ideeën voor die wijk kan via jijmaaktdebuurt.nl. Voor ideeën die voor meer wijken gelden bestaat er initiatiefkracht. Aanvragen hiervoor gaan ook via de webpagina van jij maakt de buurt.