Landelijk gebied

Ongeveer 70 procent van het grondgebied van de gemeente Enschede is landelijk gebied. Met landelijk gebied bedoelen we al het gebied buiten de bebouwde kom. Om vast te leggen hoe we de toekomst hiervan zien, is de Visie landelijk gebied gemaakt.

Visie landelijk gebied

In het landelijk gebied is veel groen, zoals bos en weilanden. In Enschede willen we deze groene omgeving zoveel mogelijk behouden. Er blijft nog wel ruimte voor plannen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld recreatie en landbouw. De visie landelijk gebied is door de gemeenteraad vastgesteld op 6 juli 2021. In de visie staat:

 • Hoe de gemeente de komende jaren met inwoners, bedrijven en eigenaren aan de slag wil.
 • Welke taken er de komende tijd zijn. In de visie noemen we er 20. Zoals het duurzaam beheer van berm- en slootkanten en de aanplant van bomen.

Bekijk de Visie landelijk gebied of lees de samenvatting.

Natuur- en landschapsplan

In het Natuur- en landschapsplan staat:

 • Uit welke landschapsonderdelen het landelijk gebied is opgebouwd
 • Uitleg over verschillende landschapstypen en welke waardering die krijgen
 • Hoe de gemeente de komende tijd natuur en landschap in het landelijk gebied gaat versterken
 • Wat u zelf kunt doen om de natuur in uw omgeving te versterken

Bekijk het Natuur- en landschapsplan of lees de samenvatting.

Gebiedsaanpak Broekheurne

Om de Visie landelijk gebied uit te voeren, brengen we alle onderwerpen in gebieden samen. Als eerste wordt de Gebiedsaanpak Broekheurne ontwikkeld in opdracht van:

 • Buurtkring Broekheurne
 • Stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Stawel
 • Gemeente Enschede

De aanpak in oost, west en noord volgen daarna.

Natuurkansenkaart

Van dassen, ijsvogels en kleine ijsvogelvlinders tot hagedissen, wilde bijen en boomkikkers. Deze dieren leven allemaal in en om Enschede. Op de natuurkansenkaart ziet u welke bijzondere soorten er in en om uw wijk leven. U kunt deze dieren en hun leefgebied helpen. Dat doet u door verschillende plantensoorten in uw eigen tuin te planten. Gebruik daarbij vooral bomen en struiken die van nature al in Nederland zijn. Wat u precies kunt doen, staat bij de verschillende dierensoorten op de natuurkansenkaartexterne-link-icoon.

Meer informatie

Idee of initiatief voor het buitengebied (Gids Buitenkans)

Contact

Heeft u vragen over het landelijk gebied, stuur dan een e-mail naar landelijkgebied@enschede.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • Het onderwerp
 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer