Meedenken over verkeer in Noordwest-Enschede

In Noordwest-Enschede is het druk met verkeer, met name in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Dit komt door verkeer van mensen die naar of van het werk rijden. Ook is veel verkeer onderweg naar of van het Roessingh, de universiteit en het stedelijk lyceum. Vooral in de spits is het erg druk. Dit leidt tot vertraging. Hierdoor nemen automobilisten vaak een route door woonwijken. Dit kan tot overlast en onveilige situaties leiden.

De gemeente merkt dat de aanleg van drempels of nieuwe wegen niet voldoende is om de problemen op te lossen. Daarom wil de gemeente samen met inwoners de problemen in kaart brengen en oplossingen bedenken. 

Situatie op dit moment

In februari en maart ontvingen wij meer dan 250 reacties via een digitale kaart. Ook spraken we met doelgroepen in de wijk, zoals de sportverenigingen en werkgevers. Op de afbeelding onderaan deze pagina ziet u een samenvatting van de opmerkingen. Er is vooral gekeken naar de opmerkingen in de wijken zelf en de kruispunten met de Deurningerstraat en Hengelosestraat.

Oplossingsrichtingen

De gemeente heeft naar aanleiding van de reacties gesproken met inwoners. Samen hebben de gemeente en de inwoners een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Zie Oplossingsrichtingen verkeer Noordwest-Enschede. Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, stuur dan een e-mail naar sandra.freijters@rhdhv.com.

Planning en vervolg

 • Mei 2022: de gemeente doet een kentekenonderzoek. We onderzoeken hoeveel doorgaand verkeer er in de wijk is. Ook onderzoeken we de effecten van de oplossingsrichtingen.
 • September 2022: aan de hand van de effecten presenteren we verzamelingen van oplossingen. Deze delen we via deze webpagina en in een gezamenlijk overleg met alle doelgroepen. Daarna kunt u reageren op de mogelijke oplossingen.
 • Op basis van de reacties en de effecten presenteert de gemeente een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit. Wanneer dit precies gebeurt, laten we weten via deze webpagina.

Waarom deze aanpak

In 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Hierin is afgesproken dat we de verkeerssituatie in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh verbeteren.

Samenvatting opmerkingen

Op de afbeelding staat een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen. De tekst staat onder de afbeelding.

Horstlindelaan

 • Er wordt te hard gereden op de Horstlindelaan
 • Het is erg druk op de Horstlindelaan

Doctor Zamenhoflaan

 • Er wordt te hard gereden op de Doctor Zamenhoflaan
 • Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij Emos
 • De toegang tot het Maatmanpad is onduidelijk

Chopinlaan

 • Er is een tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto’s

Schubertlaan

 • Het kruispunt met de Mozartlaan is onoverzichtelijk
 • De speeltuin sluit niet aan op de behoeftes van de bewoners
 • Het kruispunt met de Deurningerstraat is onoverzichtelijk

Viermarkenweg

 • (Vracht-)verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers

Beethovenlaan

 • De inrichting is gevoelsmatig voor 50 km per uur in plaats van 30 km per uur

Mozartlaan

 • De inrichting van de Mozartlaan is gevaarlijk voor fietsers
 • Het kruispunt met de Pierenkampweg is onduidelijk
 • Het kruispunt met de Kottendijk en de Roessinghsbleekweg is gevaarlijk

Maatmanpad

 • Het Maatmanpad is slecht onderhouden
 • Het Maatmanpad is slecht verlicht
 • Het vervolg van het Maatmanpad richting het centrum is niet duidelijk

Maatmanweg

 • De Maatmanweg is slecht verlicht
 • Er is een tekort aan parkeerplekken aan de Maatmanweg

Deurningerstraat

 • Het kruispunt met de Pierenkampweg is gevaarlijk
 • Het kruispunt met de Lyceumlaan is gevaarlijk

Lyceumlaan

 • De inrichting van de Lyceumlaan is te krap voor de grote verkeersstromen

Kottendijk

 • De drempels in de Kottendijk zijn ontzettend hoog

Minister Kuyperplein

 • Het is onveilig op het Minister Kuyperplein omdat aan beide zijdes van het plein in beide richtingen gereden mag worden

Walhofstraat

 • De Walhofstraat is onveilig voor fietsers

G.J. Van Heekpark

 • Er is overlast door scooters in het G.J. van Heekpark

Roessinghsbleekweg

 • De huidige inrichting met de versmallingen zorgt voor gevaarlijke situaties op de Roessinghsbleekweg
 • Er is slechte doorstroming op de Roessinghsbleekweg
 • Nabij het kruispunt met de Hengelosestraat is er een onoverzichtelijke situatie bij de uitrit van de Van Lochemstate

Alle opmerkingen staan in de Overzichtskaart met reacties Mobiliteitsaanpak Noordwest-Enschede.