Niels van den Berg is namens Burgerbelangen Enschede wethouder en locoburgemeester.

"Ik ben enorm blij dat ik ook de komende jaren mijn bijdrage mag leveren aan het besturen van deze prachtige stad! Een stad waarin het fijn wonen is, waarin we ons goed voelen en, vooral: waarin we samenwerken. Samen de schouders eronder en creatief denken in mogelijkheden. Oplossingsgericht snelheid maken. Met thema’s van sport tot duurzaamheid, van welzijn tot participatie en van wijkbudgetten tot landelijke gebied heb ik een gevarieerde en uitdagende portefeuille. Het zijn thema’s die er echt toe doen, met als overeenkomst dat er vaak sprake is van ogenschijnlijk strijdige belangen. Naast richting geven aan ontwikkelingen ligt juist daar de uitdaging. Dat vraagt om vertrouwen. Mijn vertrouwen in u om open en duidelijk te zijn. Uw vertrouwen in mij dat ik me ook echt inzet de beste afweging tussen die belangen te maken. En vooral het vertrouwen dat we sámen verder bouwen aan de stad waar we trots op zijn!”

Verantwoordelijk voor 

 • Sport
 • Welzijn (incl. dierenwelzijn) 
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie 
 • Jongerenwerk 
 • Eenzaamheid
 • Wijkbudgetten
 • Landelijk gebied (incl. landbouw)
 • Samenlevingsgericht werken 
 • Personeel en Organisatie
 • Aanbesteding en inkoop
 • Coördinerend wethouder preventie jongeren en veiligheid
 • Stadsdeelwethouder voor Oost
 • Communicatie
 • 1e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

 • Lid Stuurgroep RES 
 • Plaatsvervangend lid Recreatieschap Twente
 • Voorzitter stuurgroep Duurzaamheidsroute A35