Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: - Raadsvoorstel statutenwijziging Stichting Consent ivm leeftijdsgrens - Benoeming leden raad van Toezicht Stichting Consent  - Aanvulling beleidsregel "kwalitatief sturen op appartementen" 

Ere wie ere toekomt

Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie deze verenigingen, instellingen en organisaties misschien niet zouden bestaan.

Leg nu uw eigen geveltuin aan!

Een geveltuin aanleggen is leuk om te doen, de straat knapt er van op en uw huis blijft in de zomer koeler. Daarnaast helpen minder tegels wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.