Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Digitale nieuwsbrief gemeente Enschede

Gemeente sluit nieuwe contracten met zorgaanbieders

Per 1 januari 2018 heeft de gemeente Enschede nieuwe contracten gesloten met veertien zorgaanbieders die ondersteuning bij het huishouden in hun pakket hebben. Elf van deze zorgaanbieders hebben op dit moment ook al een contract.

Informatie over demonstraties op 1 oktober

Op zondag 1 oktober wil de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Enschede gebruik maken van haar recht op vrijheid van meningsuiting. De NVU wil een signaal afgeven over “de vrijheid van meningsuiting, ook voor nationalisten”. De groepering ‘No Nazi’s in Enschede’ (No-Hogesa) heeft een tegendemonstratie gemeld.

Demonstraties in Enschede zonder grote incidenten

De geplande demonstraties in Enschede van zondag 17 september zijn zonder al te grote incidenten verlopen. Dankzij een goede informatiepositie en de getroffen maatregelen, heeft zich geen directe confrontatie tussen de groeperingen voorgedaan.

Aanpak gemeente Enschede en politie effectief

Gemeente Enschede en politie zijn tevreden over het resultaat van het demonstratieverbod. Het beeld is dat het demonstratieverbod en de maatregelen die de politie en de gemeente hebben getroffen om te voorkomen dat actievoerders van verschillende groeperingen alsnog naar Enschede zouden komen de meeste demonstranten hebben afgeschrikt.

Groepsverbod in centrum Enschede op zondag 18 juni

Op zondag 18 juni 2017 geldt in Enschede een algeheel demonstratieverbod. De partijen die aangegeven hebben te willen demonstreren zijn hiervan op de hoogte gebracht. Hiermee zijn grootschalige manifestaties en demonstraties van de baan.

Demonstraties Enschede verboden

De loco-burgemeester van Enschede heeft bepaald dat de geplande demonstraties in Enschede van zondag 18 juni worden verboden. Reden is dat er vanuit politie-informatie sterke indicaties zijn dat grote verstoringen van de openbare orde te verwachten zijn. Hierdoor kan de veiligheid van demonstranten, inwoners en bezoekers van de stad Enschede onvoldoende worden gewaarborgd.