Raadsvergaderingen week 23 2024

24 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 3 juni 2024.

GEMEENTERAAD

Op maandag 27 mei 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

  1. In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
  2. Online. Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 3 juni 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online live volgen of later terugkijken.

RAADSCOMMISSIES

Maandag 3 juni 2024 

Stedelijke commissie 

Kamer Bestuur en Middelen
Start: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen:

  • Gemeenterekening 203

Bekijk hier de agenda van Kamer Bestuur en Middelenexterne-link-icoon. Hier kun u de vergadering online live volgen of later terug kijken.

Dinsdag 28 mei 2024

Stadsdeelcommissie Noord

Start: 19.30 uur.
Locatie: Demcon Headquarters, Institutenweg 40.

Onderwerpen: 

  • Stand van zaken Kennispark
  • Projectafwijkingsbesluit (PAB) circulaire parkeergarage Capitool t.h.v. nummer 25
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Welnalaan 5"
  • Brief aan de raad over gevolgen uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Twenthe Midden
  • Stand van zaken Wijkverkeersplan Noordwest

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Noord van 4 juni 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering ook later terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de stedelijke commissie of de stadsdeelcommissie. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. De contactgegevens staan hieronder. Neem op tijd contact op met de commissiegriffier i.v.m. de voorbereidingen. 
Meer informatie over het spreekrechtexterne-link-icoon leest u hier.

De commissiegriffier is: 
Kamer Bestuur en Middelen: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl ; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053