Raadsvergaderingen week 24

12 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 15 april 2024.

GEMEENTERAAD

Op maandag 17 juni 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

 1. In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
 2. Online. Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 17 juni 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online live volgen of later terugkijken.

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 17 juni 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Fysiek. Start: 19.00 uur. Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen:

 • Beeldvormend: Ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2024 ODT
 • Oordeelsvormend: OV visie
 • Oordeelsvormend: Indexatie prijsgrens opkoopbescherming
 • De voorgestelde hamerstukken:

  - Vragen toestemming gemeenteraad wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente

  - Ambtshalve actualisatie Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

  - Instemmen met collegereactie Duurzaamheidsroute A35 

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 17 juni 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online volgen of later terugkijken

Kamer EWIO. Start: 19.00 uur. Locatie: kamer 51

Onderwerpen:

 • Op aanmelding: Ontwerpbegrotingen 2025 en jaarrekeningen 2023 gemeenschappelijke regelingen: SON, RBT en RST Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 17 juni 2024 Hier kunt u de vergadering online volgen of later terugkijken

Dinsdag 18 juni 2024

Stadsdeelcommissie West. Start: 19.30 uur. Locatie: Start: 19.30 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821.

Onderwerpen:

 • Informerend: Hackshield in de klas
 • Beeldvormend: Bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Cromhoff
 • Informerend: Herinrichting omgeving Thomas de Keysersplein 

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 18 juni 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering ook later terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de stedelijke commissie of de stadsdeelcommissie.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. De contactgegevens staan hieronder. Neem op tijd contact op met de commissiegriffier i.v.m. de voorbereidingen. Meer informatie over het spreekrecht leest u hier.

De commissiegriffier is: Kamer Fysiek: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl tel 14 053 Kamer EWIO: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053 Stadsdeelcommissie West: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl

MOTIEMARKT 2024

Op maandag 24 juni vindt vanaf 18:00 uur de Motiemarkt 2024 plaats. De Motiemarkt vindt plaats in de Burgerzaal van het stadhuis. De gemeenteraad nodigt u hiermee van harte uit om mee te denken over de gemeentebegroting van volgend jaar. Scan de QR-code voor meer informatie en aanmelding.

QR-code Motiemarkt 2024

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053