Regels voor kamerverhuurpanden

We spreken van kamerverhuur wanneer een woning door ten minste 3 personen wordt bewoond die samen geen huishouden vormen. Keuken, badkamer en/of toilet worden daarnaast gedeeld met medebewoners.

Wanneer mag er kamerverhuur in een pand plaatsvinden?

In een woning mag alleen kamerverhuur plaatsvinden als:

  • Hiervoor een vergunning is verleend.
  • Er in het pand al voor 24 december 2016 kamers werden verhuurd en de kamerverhuur niet langer dan 1 jaar is onderbroken. Dit noemen we bestaande kamerverhuurpanden.

De woningen waar op dit moment kamerverhuur is toegestaan staan op de kaart Legale kamerverhuurpanden in Enschede. Nieuwe kamerverhuurpanden kunnen alleen worden toegevoegd als hiervoor een vergunning wordt verleend.

Welke regels gelden voor nieuwe kamerverhuurpanden?

In 2021 zijn nieuwe (beleids-)regels gemaakt voor het toestaan van nieuwe kamerverhuurpanden. Met deze nieuwe regels reguleren we de spreiding van kamerverhuur over de stad en stimuleren we de kwaliteit van de kamerverhuurpanden.

Het bestemmingsplan Onzelfstandige bewoning Enschede 2022externe-link-icoon regelt dat voor kamerverhuur een omgevingsvergunning is vereist. Om een omgevingsvergunning te krijgen moet worden voldaan aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan, bijbehorende beleidsregel Onzelfstandige bewoning Enschede 2022externe-link-icoon. We onderzoeken ook of er in de omgeving van het nieuwe kamerverhuurpand genoeg parkeerruimte is. Dat doen we door te toetsen aan de Nota Parkeernormen 2017externe-link-icoon.

Bekijk de video over kamerverhuur in Enschede.

Video over kamerverhuurexterne-link-icoon

Vraag en antwoord

Mijn kind gaat studeren, ik wil graag een huis kopen en hier kamers verhuren, mag dat?

Als uw kind daar met ten minste twee anderen gaat wonen, dan is er sprake van kamerverhuur en gelden dezelfde regels. Het is dus belangrijk om eerst te onderzoeken of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te verkrijgen, voordat het huis aangekocht wordt.  

Hoe is brandveiligheid geregeld in een kamerverhuurpand?

In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat de eigenaar van een pand zelf verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van een pand. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van brandblussers en rookmelders. Ook moet er een melding brandveilig gebruik gebouwen gedaan worden bij meer dan 4 verhuurde kamers. Lees het Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012externe-link-icoon voor alle informatie. 

Wat is het verschil tussen kamerverhuur en appartementen of studio's?

In een appartement of een studio heeft de bewoner een eigen keuken, badkamer en voordeur. Dit is niet het geval bij kamerverhuur. Als een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw kamerverhuurpand houden wij wel rekening met de aanwezigheid van appartementen of studio’s in de directe omgeving.

Bestemmingsplan onzelfstandige bewoning 2022 en de beleidsregel

Op 29 juni 2023 is het bestemmingsplan 'Onzelfstandige bewoning 2022' in werking getreden. Het bestemmingsplan regelt onder meer dat een omgevingsvergunning voor een nieuw kamerverhuurpand of uitbreiding van een bestaand kamerverhuurpand wordt geweigerd als naar oordeel van het bevoegd gezag sprake is van een kwetsbaar woon- en leefklimaat in de omgeving. Het oordeel daarover is vastgesteld aan de hand van criteria in ‘Beleidsregel Onzelfstandige Bewoning Enschede 2022’. Dit is tegelijktijdig inwerking getreden met het bestemmingsplan 'Onzelfstandige bewoning 2022'.