Regels voor terrassen

Terrassen zijn alleen toegestaan bij horecabedrijven met een horecabestemming of functieaanduiding horeca. U moet zich houden aan de regels die gelden voor terrassen.

Wat moet u weten

Als u bij uw horecabedrijf een terras wilt plaatsen, dan heeft u geen vergunning nodig. Er gelden wel verschillende regels. De regels voor een terras binnen het stadserf zijn ander dan de regels buiten het stadserf.

Horecabedrijf binnen het stadserf 

Er zijn verschillende soorten terrassen. Voor ieder soort terras gelden andere regels. Op de terrassenkaart stadserf Enschedeexterne-link-icoon staat  welk soort terras op welke plek in de binnenstad mag. Dit zijn niet de enige regels. Ook deze regels gelden:

  • In de nadere regels terrassen bij horecabedrijven staan alle andere regels die gelden voor terrassen. Als uw terras niet voldoet aan deze regels dan kunt u een ontheffing vragen. Vraag de ontheffing aan met het aanvraagformulier ‘vergunning nadere regels voor een terras bij een horecabedrijf’.
  • In het bestemmingsplan Terrassen Stadserf staan regels voor bouwwerken op terrassen. Het bouwwerk moet voldoen aan de eisen uit de welstandsparagraaf terrassen stadserf Enschede. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u een bouwwerk wilt plaatsen. 
  • U mag op het terras geen alcohol verkopen, als dit niet op uw alcoholvergunning staat.
  • Voor het terras moet u precariobelasting betalen. Het terras staat namelijk op gemeentegrond. Meer informatie vindt u op de pagina Precariobelasting.

Horecabedrijf buiten het stadserf

Voor alle terrassen buiten het stadserf gelden deze regels:

  • In de nadere regels terrassen bij horecabedrijven staan alle andere regels die gelden voor terrassen. Als uw terras niet voldoet aan deze regels dan kunt u een ontheffing vragen. Vraag de ontheffing aan met het aanvraagformulier ‘vergunning nadere regels voor een terras bij een horecabedrijf’.
  • U mag op het terras geen alcohol verkopen, als dit niet op uw alcoholvergunning staat.
  • Voor het terras moet u precariobelasting betalen. Het terras staat namelijk op gemeentegrond.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Ondernemersloket: