Roelof Bleker is sinds 1 februari 2022 de burgemeester van Enschede.

Hij deed zijn kennis en ervaring op in verschillende sectoren en regio’s.
Bleker was tot 1 februari 2022 voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). De HKU heeft 4000 studenten. De HKU is daardoor de grootste kunstacademie van Europa. Tussen 2010 en 2018 was Roelof Bleker dijkgraaf van het waterschap Rivierenland. Een groot waterschap met 1 miljoen inwoners. Tussen 2001 en 2010 was hij wethouder van de gemeente Enschede. Hij was verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling en cultuur. Onder zijn leiding kwam onder meer de wederopbouw van Roombeek tot stand. Ook was hij actief als commissievoorzitter en bestuurslid bij de VNG. Bleker was van 1994-2001 lid van de gemeenteraad van Enschede. Roelof Bleker is afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de Universiteit Twente.

Contact met de burgemeester

Let op: Probeer een verzoek aan de burgemeester ruim op tijd te versturen. Als u de uitnodiging later dan 4 weken van tevoren verstuurt, dan past het vaak niet meer in de agenda van de burgemeester. De agenda van de burgemeester Roelof Bleker is veranderlijk. Er kan altijd iets tussen komen. Daardoor kan het voorkomen dat afspraken op korte termijn worden gewijzigd of geannuleerd. Onder dit voorbehoud worden afspraken in zijn agenda opgenomen.

Verantwoordelijk voor

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Handhaving Openbare Orde 
 • Evenementenvergunning 
 • Representatie
 • Coördinatie gemeentelijk beleid
 • Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • Klachtencommissaris en ombudsman
 • Bezwaar en beroep
 • Integriteit 
 • Regionale Samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Strategie en Onderzoek 
 • Wetenschappelijke Board 
 • Coördinatie Lobby

Nevenfuncties door werk als burgemeester

 • Voorzitter en lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Sociaal Economische Structuurversterking Twente
 • Voorzitter Bestuurlijk adviescommissie Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) van het Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Presidium Twenteraad
 • Vicevoorzitter G40 Stedennetwerk
 • Lid Lobby-overleg Provincie Overijssel / Regio Twente
 • Lid Dagelijks Bestuur Stichtingsbestuur Twenteboard
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio
 • Lid MONT (Münster, Osnabrück en de Netwerkstad Twente)
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Politie
 • Lid Hague Security Delta
 • Lid Rijksherenoverleg
 • Lid van het netwerk Mayors for Peace
 • Lid bestuurdersoverleg Kennispunt Twente
 • Lid Raad van Toezicht (Vorstandsbeirat) van de Duits-Nederlandse Vereniging (Deutsch-Niederländische Gesellschaft e. V.)

Overige nevenfuncties

Lid van Raad van Commissarissen van Portaal (bezoldigde nevenfunctie)