Vergunning smartshop, headshop of giftshop

Voor de exploitatie van een smartshop, headshop of giftshop (SHG-shop) heeft u een vergunning nodig. De vergunning geldt voor 3 jaar en kan steeds met 3 jaar worden verlengd. U moet daarom elke 3 jaar een nieuwe aanvraag doen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de vergunning gebruikt u het Aanvraagformulier SHG-shop.

Voorwaarden

 • De vergunning is persoons- en pandgebonden en niet overdraagbaar
 • U krijgt geen vergunning als deze gevestigd is in de 3 gebieden die door de burgemeester zijn aangewezen
 • U krijgt geen vergunning als de plek van de SHG-shop in strijd is met het ruimtelijk beleid van de gemeente, een stadsvernieuwingsplan, leefmilieuverordening, algemeen plaatselijke verordening of omgevingsplan
 • U krijgt geen vergunning als op minder dan 150 meter loopafstand een andere SHG-shop is

Meesturen

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Volledig ingevulde en ondertekende BIBOB-vragenlijst
 • Situatietekening, schaal 1:1000
 • Bouwkundige plattegrondtekening van de gehele inrichting, schaal 1 : 100, met de indeling en de bestemming en oppervlaktes van de verschillende ruimtes
 • Huurovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand
 • Kopie van legitimatiebewijs van de exploitant(en) en leidinggevende(n)
 • Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevende(n)
 • Recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel en bij een rechtspersoon ook de statuten
 • Toelichting over de aard van de bedrijfsactiviteit

Stuur ook de volgende financiële gegevens mee:

 • Verklaring betalingsgedrag van de exploitant(en), afgegeven door de Belastingdienst
 • Schriftelijke bewijzen van krediet- of leenovereenkomsten voor de inrichting
 • Investeringen voor pand of inventaris en schriftelijke bewijzen van betaling, zoals bankoverschrijvingen

Stuur het naar:

Is er een nieuwe leidinggevende, geef dit dan ook aan ons door.

Kosten

 • SHG-shop: € 2.587,50
 • Wijziging leidinggevende(n) SHG-shop: € 889,10

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, brengen we 50 procent van de kosten in rekening.

Meer informatie