Visie landelijk gebied

Ruim tweederde van het grondgebied van de gemeente Enschede is landelijk gebied, met landbouwgrond.

Visie landelijk gebied Enschede – vastgesteld op 6 juli 2021

Bijna 5000 mensen wonen in het landelijk gebied, ongeveer 3% van de inwoners van onze gemeente. Het landelijk gebied heeft een hoge ‘groene’ kwaliteit, die niet ‘vanzelf’ blijft bestaan.

Van passief volgen naar actief meedoen

Enschede deed als grote stad het buitengebied er in het verleden soms een beetje bij. Het college heeft nu met steun van de raad de knop weten om te zetten. Wethouder Jurgen van Houdt: “Met deze visie maken we de overstap van passief volgen naar actief meedoen. We staan open voor initiatieven, zeker als die bijdragen aan de prachtige waarden van het landelijk gebied. We geven ruimte en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, waar dat kan. We noemen dat het ‘ja, mits-beginsel’. Daarmee zorgen we voor ons unieke buitengebied.”

20 opgaven

De visie laat niet alleen zien welke kant de gemeente met het landelijk gebied op wil. De komende jaren gaan we ook echt aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en partners in het landelijk gebied. De visie noemt 20 opgaven om aan te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Voorbeelden van de opgaven zijn het duurzaam beheer van berm- en slootkanten, het inzetten van eigen gemeentelijke grond voor verbreding van de landbouw, aanplant van bomen, een voedselbos, een nieuwe gids buitenkans etc. De gemeente investeert in samenwerking met de inwoners, bedrijven en eigenaren in het landelijk gebied. De integrale gebiedsaanpak is daarvan een voorbeeld. In de Broekheurne is recent al een onafhankelijke verkenning gestart.

Extra accenten

De gemeenteraad heeft met een viertal moties extra accenten gezet voor de stadsrand, waar de visie mogelijkheden ziet voor recreatie, sport, versterken economie, educatie etc. Andere accenten zijn de inzet voor houtwallen, voor de vitaliteit en economische kracht van het landelijk gebied en voor bijzondere woonvormen, zoals een seniorenhof en collectief wonen in bijvoorbeeld een vrijkomende boerderij.

Veel te doen

De toekomst van de landbouw, de kwaliteit van de natuur, energiemaatregelen en verdroging vormen dagelijks nieuws. De Visie Landelijk Gebied lost al deze grote vraagstukken niet in een keer op. De gemeente is met deze visie wel beter toegerust om met alle betrokkenen mee te zoeken naar maatregelen die helpen. Het landelijk gebied én de stad Enschede verdienen dat, zo onderstreept ook de gemeenteraad.

Gebiedsaanpak Broekheurne

Om de Visie landelijk gebied uit te voeren is een brede blik nodig. De visie gaat onder andere over veranderingen in landbouw, klimaat en biodiversiteit. Dat geldt ook voor de Broekheurne (Enschede-Zuid). Daarom wordt voor Broekheurne een gebiedsaanpak ontwikkeld. 

Wat er is gebeurd

  • De gemeente Enschede, Stawel en Buurtkring Broekheurne hebben een onafhankelijke partij als 'verkenner' een onderzoek laten uitvoeren. Uit het rapport blijkt dat een gebiedsaanpak kansrijk is
  • Het rapport is op 6 oktober 2021 aan het gebied gepresenteerd. Van die bijeenkomst is een verslag gemaakt
  • Gemeente Enschede, Stawel en Buurtkring Broekheurne hebben een voorstel voor het vervolg gemaakt (vervolgopdracht)
  • Op 11 januari 2022 vond een digitale bijeenkomst plaats over de volgende stap in de gebiedsaanpak met ongeveer 40 deelnemers. Het resultaat van die bijeenkomst is verwerkt in de vervolgopdracht
  • Op 18 januari 2022 wordt de vervolgopdracht in de Stadsdeelcommissie Zuid van de gemeente besproken
  • Op 1 maart 2022 is veehouder en consultant Erik Back gestart als onafhankelijk gebiedsregisseur voor de gebiedsaanpak Broekheurne. Erik Back neemt het stokje over van de 'verkenner' en heeft de opdracht om in een periode van 6 maanden te komen tot een gebiedsagenda inclusief uitvoeringsprogramma. 

Als u een van de oudere stukken wil inzien dan kunt u contact opnemen met secretariaatrob@enschede.nl.

Heeft u vragen?

Vragen over de Visie landelijk gebied kunt u stellen door een email te sturen aan g.naeff@enschede.nl.  Wij verzoeken u in de mail de naam van de visie, uw naam en telefoonnummer te vermelden.