Voorwerp plaatsen in de openbare ruimte

Als u iets in de openbare ruimte wilt plaatsen, moet u dat vooraf melden. Het gaat om bijvoorbeeld een container, mobiel toilet (Dixi), schaftkeet, hoogwerker, hijskraan, steiger of hek. In sommige gevallen heeft u een ontheffing (toestemming) nodig. De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Zoals straten, pleinen en parken.

Wat moet u weten

 • U moet de melding of aanvraag minimaal 15 werkdagen vooraf doen.
 • Tijdens het invullen ziet u of een melding voldoende is. Of dat een ontheffing (toestemming) nodig is.
 • Als we uw melding of aanvraag hebben ontvangen, kijken we of het veilig is. Dat doen we samen met politie en brandweer.
 • U krijgt binnen 15 werkdagen antwoord per e-mail. Misschien sneller, dat hangt af van hoe ingewikkeld uw melding of aanvraag is. Als u toestemming krijgt, kunt u aan de slag.
 • Een ontheffing is geldig voor de periode die u aanvraagt, maar maximaal 1 jaar.
 • U kunt met ons in gesprek over eisen en ontheffingen, als u meer wilt weten. Doe dit ruim vóór u aan het werk gaat. Kom naar het overleg met gemeente, brandweer en politie. Dit is iedere oneven week op donderdag vanaf 14.30 uur. Via een online vergadering (Teams). Aanmelden bij s.katuin@enschede.nl (uiterlijk op de dinsdag voor de vergadering).
 • Twijfelt u of u iets moet melden of aanvragen, neem dan contact met ons op.

Werk dat vaker moet gebeuren

Het kan zijn dat u onderhoudswerkzaamheden aan panden doet die vaker moeten gebeuren. Zoals ramen wassen. Dan kunt u een maandontheffing aanvragen. Die ontheffing kunt u aanvragen voor meerdere adressen tegelijk. U moet duidelijk aangeven voor welke periode de aanvraag is (maximaal 1 maand). Per locatie moet u een situatietekening inleveren met:

 • Precieze locatie van het te plaatsen voorwerp
 • Afmetingen van het te plaatsen voorwerp
 • Afmetingen van het totale werkgebied
 • Afmetingen van de afzetting
 • Al aanwezige voorwerpen in de openbare ruimte
 • Afmetingen van de overgebleven ruimte

Voorwaarden

Brandkranen moeten altijd bereikbaar blijven. Houd 180 centimeter vrij.

Gebruikt u een hijskraan, zet dan in uw aanvraag bij Opmerkingen:

 • Giekbereik
 • Hijsbeweging
 • Wat u gaat hijsen

Meesturen

Stuur een plattegrond mee. En in sommige gevallen ook een verkeersplan.

Plattegrond (situatietekening)

Stuur een plattegrond (situatietekening) mee waarop u tekent:

 • Plaats van het voorwerp
 • Afmetingen van het voorwerp
 • Afmetingen van het werkgebied
 • Afmetingen van de afzetting
 • Voorwerpen die er al zijn
 • Afmetingen van de ruimte die overblijft
 • Bij hijskranen: giekbereik en hijsbeweging

Bekijk de voorbeeldtekening om te zien wat de bedoeling is.

Verkeersplan

Stuur een verkeersplan als bijlage mee als er te weinig ruimte op de weg overblijft. Dit is het geval als er op de rijbaan minder dan 3,50 meter overblijft. Of op de stoep minder dan 1,20 meter. In het verkeersplan geeft u aan:

Kosten

 • Een melding is gratis
 • Kosten voor een ontheffing: € 212,60. Ook als we uw aanvraag afwijzen, betaalt u deze kosten
 • Als een (tijdelijke) wegafzetting of omleiding nodig is, betaalt u de kosten hiervan

Meer informatie

Let op: misschien heeft u nog andere ontheffingen nodig:

Contact