Voorwerp plaatsen in de openbare ruimte

Als u iets in de openbare ruimte wilt plaatsen, moet u dat vooraf melden bij de gemeente. Het gaat om objecten zoals een container, mobiel toilet (Dixi), schaftkeet, hoogwerker, hijskraan, steiger of hek. In sommige gevallen heeft u een ontheffing (toestemming) nodig. De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, zoals straten, pleinen en parken.

Wat moet u weten

 • U moet de melding of aanvraag minimaal 15 werkdagen van te voren doen.
 • Tijdens het invullen ziet u of een melding voldoende is, of dat een ontheffing (toestemming) nodig is.
 • Als we uw melding of aanvraag hebben ontvangen, kijken we samen met politie en brandweer of het veilig is.  
 • U krijgt binnen 15 werkdagen antwoord per e-mail. Misschien sneller, afhankelijk van hoe ingewikkeld de aanvraag is. Als we uw melding accepteren of uw ontheffing verlenen, kunt u aan de slag.
 • Een ontheffing is geldig voor de periode die u aanvraagt, maar maximaal een jaar.
 • U kunt ontheffing aanvragen voor meerdere adressen tegelijk. Bijvoorbeeld voor terugkerend werk zoals glazen wassen.
 • U kunt met ons in gesprek over eisen en ontheffingen, als u meer wilt weten. Doe dit ruim vóór u aan het werk gaat. Kom daarvoor naar een tweewekelijks overleg met gemeente, brandweer en politie. Dit is iedere oneven week op donderdag vanaf 14.30 uur. Via een online vergadering (Teams). Aanmelden bij s.katuin@enschede.nl (uiterlijk dinsdag).
 • Twijfelt u erover of u iets moet melden of aanvragen, neem dan contact met ons op.

Voorwaarden

Brandkranen moeten altijd bruikbaar blijven. Houd 180 centimeter vrij.
Gebruikt u een hijskraan, zet dan in uw aanvraag bij Opmerkingen:

 • Het giekbereik
 • De hijsbeweging
 • Wat u gaat hijsen

Meesturen

Stuur bij uw melding of aanvraag een plattegrond mee. Stuur eventueel ook een verkeersplan mee.

Plattegrond (situatietekening)

Stuur een plattegrond (situatietekening) mee waarop u tekent:

 • Plaats van het voorwerp
 • Afmetingen van het voorwerp
 • Afmetingen van het werkgebied
 • Afmetingen van de afzetting
 • Voorwerpen die er al zijn
 • Afmetingen van de ruimte die overblijft
 • Bij hijskranen: het giekbereik en de hijsbeweging

Bekijk de voorbeeldtekening om te zien wat de bedoeling is.

Verkeersplan

U stuurt een verkeersplan als bijlage mee als er te weinig ruimte op de weg overblijft. Dit is het geval als er op de rijbaan minder dan 3,50 meter overblijft of op de stoep minder dan 1,20 meter. In het verkeersplan moet u aangeven:

 • Of er een vernauwing of een omleiding is
 • Welke borden u plaatst
 • Of u verkeersregelaars inzet en zo ja, waar deze komen te staan
 • Als u een weg helemaal gaat afsluiten, moet u een Wegomleiding of verkeersmaatregelen aanvragen

Kosten

 • Een melding is gratis
 • Kosten voor een ontheffing: € 205,20. Ook als we uw aanvraag afwijzen, betaalt u deze kosten
 • Als een (tijdelijke) wegafzetting of omleiding nodig is, betaalt u de kosten hiervan

Meer informatie

Let op: misschien heeft u nog andere ontheffingen nodig:

Contact

U kunt uw vragen stellen via het contactformulier. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 053 - 481 71 00.