Voorwerp plaatsen in de openbare ruimte

Als u iets in de openbare ruimte wilt plaatsen, moet u dat vooraf melden. Het gaat om bijvoorbeeld een container, mobiel toilet (Dixi), schaftkeet, hoogwerker, hijskraan, steiger of hek. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Zoals straten, pleinen en parken. Voor het stadserf gelden strengere regels.

Aanvraag of melding doen

Wat moet u weten

 • Een melding is voldoende als u aan de voorwaarden voldoet.
 • Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan.
 • Twijfelt u of u iets moet melden of aanvragen, neem dan contact met ons op via 053 – 481 71 00.
 • U kunt met ons in gesprek over eisen en ontheffingen, als u meer wilt weten. Doe dit ruim vóór u aan het werk gaat. Kom naar het overleg met gemeente, brandweer en politie. Dit is iedere oneven week op donderdag vanaf 14.30 uur. Via een online vergadering (Teams). Aanmelden bij s.katuin@enschede.nl (uiterlijk op de dinsdag voor de vergadering). Bekijk ook de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheidexterne-link-icoon.

Voorwaarden binnen het stadserf (binnenstad)

 • U doet de melding minimaal 5 werkdagen en maximaal 1 maand vooraf
 • Het voorwerp staat er maximaal 5 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)
 • Het voorwerp staat niet op dinsdag op het Van Heekplein (marktdag)
 • Het voorwerp wordt niet geplaatst op officiële feestdagen in Nederlandexterne-link-icoon, 1 tot en met 31 december, Goede Vrijdag, 5 mei en de dag na Hemelvaart
 • Het voorwerp wordt niet geplaatst op Duitse feestdagen (1 mei, 16 juni, 3 oktober, 31 oktober en 1 november)
 • Het voorwerp staat niet in het weekend (zaterdag en zondag)
 • U houdt altijd een ruimte vrij van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog voor hulpdiensten
 • U houdt altijd 1,80 meter vrij rondom een brandkraan
 • U houdt altijd 0,70 meter vrij aan beide kanten van blindengeleidestroken
 • Het voorwerp staat niet op een aangewezen standplaats
 • Het gaat niet om hijswerkzaamheden
 • Het voorwerp weegt maximaal 30.000 kilo en/of is maximaal 11 meter lang

Voldoet u niet aan al deze voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan. Vraag een vergunning minimaal 15 werkdagen en maximaal 1 maand vooraf aan.

Let op: misschien heeft u nog 1 of meer andere ontheffing(en) nodig voor werkzaamheden in het stadserf:

Stadserf

Het stadserf kunt u zien op de kaart van het centrum. Ook de plekken waar u in en uit kunt rijden en de rijrichting staan op deze kaart.

Voorwaarden buiten het stadserf

 • U doet de melding minimaal 5 werkdagen en maximaal 1 maand vooraf
 • Het voorwerp staat er maximaal 3 maanden
 • U houdt altijd een ruimte vrij van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog voor hulpdiensten
 • U houdt altijd 1,80 meter vrij rondom een brandkraan
 • U houdt altijd 0,70 meter vrij aan beide kanten van blindengeleidestroken
 • Het gaat niet om hijswerkzaamheden
 • Het voorwerp raakt de weg of het fietspad niet en staat in een parkeervak of op een grasveld
 • U plaatst het voorwerp op een voetpad of stoep en houdt 1,20 meter vrij rondom het voorwerp
 • Het voorwerp staat niet op een aangewezen standplaats
 • U plaatst het voorwerp verder dan 5 meter van een kruising van wegen
 • U plaatst het voorwerp niet vlakbij een boom, zie Bomen behouden

Voldoet u niet aan al deze voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan. Vraag een vergunning minimaal 15 werkdagen en maximaal 1 maand vooraf aan.

Let op: misschien heeft u ook een Ontheffing verkeersmaatregelen nodig.

Melding verlengen

Een melding verlengen kan via hetzelfde aanvraagformulier. Geef aan dat het om een verlenging gaat en vermeld het zaaknummer.

 • Een melding in het stadserf kunt u maximaal 1 keer verlengen met 5 werkdagen.
 • Een melding buiten het stadserf kunt u maximaal 1 keer met 1 maand verlengen. Het voorwerp mag er dus maximaal 4 maanden staan.

Vergunning

U kunt kiezen voor:

 • Normale vergunning
 • Maandvergunning
 • Jaarvergunning

Normale vergunning

De normale vergunning vraagt u aan als u 1 keer een voorwerp plaatst. Voor een afgesproken periode op 1 plek, maximaal 1 jaar. Dit mag alleen voor de periode wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, niet langer.

Maandvergunning

Het kan zijn dat u onderhoudswerkzaamheden aan panden doet die vaker moeten gebeuren. Dan kunt u een maandvergunning aanvragen. Een maandvergunning vraagt u aan voor meerdere adressen tegelijk. U moet duidelijk aangeven voor welke periode de aanvraag is. Tussen het plaatsen van het eerste en laatste voorwerp zit maximaal 1 maand. Per plek moet u een situatietekening meesturen met de aanvraag.

Jaarvergunning

Een jaarvergunning is handig voor regelmatig terugkerende werkzaamheden met 1 voorwerp op dezelfde plek. Dit geldt alleen voor werkzaamheden die op werkdagen plaatsvinden. En die maximaal 5 werkdagen per keer duren. U moet een situatietekening meesturen. Elke keer wanneer u het voorwerp plaatst, geeft u dit door:

Spoedklussen

Soms is het nodig om met spoed een voorwerp te plaatsen om werkzaamheden te verrichten. Bel dan 053 – 481 71 00. Van spoed is sprake als er direct gevaar is voor veiligheid of gezondheid van de directe omgeving.

Meesturen

Stuur een plattegrond mee bij zowel een melding als een vergunningaanvraag. Op de plattegrond staat:

 • Plaats van het voorwerp
 • Afmetingen van het voorwerp
 • Afmetingen van het werkgebied
 • Afmetingen van de afzetting
 • Voorwerpen die er al zijn
 • Afmetingen van de ruimte die overblijft
 • Bij hijskranen: giekbereik en hijsbeweging

Bekijk de voorbeeldtekening onderaan om te zien wat de bedoeling is.

Verkeersplan

In sommige gevallen moet u bij een vergunningaanvraag ook een verkeersplan meesturen. Stuur een verkeersplan als bijlage mee:

 • Als er te weinig ruimte op de weg overblijft, als het voorwerp deels of volledig op de rijbaan staat
 • Als er minder dan 3,50 meter ruimte overblijft 
 • Als op de stoep minder dan 1,20 meter ruimte overblijft

In het verkeersplan geeft u aan:

Hijswerkzaamheden

Wanneer u hijswerkzaamheden uitvoert, zet dan in uw vergunningaanvraag bij opmerkingen:

 • Wat u gaat hijsen
 • Het giekbereik
 • De hijsbeweging

Schade aan de openbare ruimte

 • U laat de door u gebruikte openbare ruimte schoon en onbeschadigd achter
 • Als u de openbare ruimte beschadigt, brengen wij de kosten voor herstel en/of schoonmaak bij u in rekening
 • U bent aansprakelijk voor schade of schadeclaims
 • De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor schade of schadeclaims van anderen, die ontstaan door het plaatsen van het voorwerp en de eventuele werkzaamheden die u daarmee uitvoert

U meldt het als:

 • U verwacht de openbare ruimte te beschadigen
 • Achteraf blijkt dat schade is ontstaan

Meld dit zo snel mogelijk bij de stadsdeelbeheerder in het stadsdeel waar het voorwerp staat. Stuur een e-mail naar:

Kosten

 • Een melding is gratis.
 • Kosten voor een vergunning: € 222,40. Ook als we uw aanvraag afwijzen, betaalt u deze kosten.
 • Als een (tijdelijke) wegafzetting of omleiding nodig is of als u andere ontheffingen nodig heeft, betaalt u de kosten hiervan.