Wegomleiding of verkeersmaatregelen aanvragen

Gaat u bouwen, leidingen aanleggen of andere werkzaamheden uitvoeren, dan moeten soms verkeersmaatregelen worden genomen. Wilt u een weg afzetten of verkeer omleiden, vraag dan toestemming van de gemeente.

Wat moet u weten

Vraag toestemming aan bij Peter Bult via e-mail: p.bult@enschede.nl.

  • Stuur uw verzoek uiterlijk 4 weken voor u wilt beginnen
  • Beschrijf de werkzaamheden die u gaat uitvoeren
  • Meld wanneer de verkeersmaatregelen worden genomen en hoe lang ze duren
  • Bij een wegafsluiting: laat weten of de hele weg afgesloten wordt of een deel ervan
  • Stuur een situatietekening mee met daarop de werkzaamheden en de omleiding, afzetting en andere verkeersmaatregelen

Wat moet u doen als u toestemming krijgt

Gemeente en politie beoordelen uw aanvraag. Als u toestemming krijgt, stuur dan een e-mail naar k.wilde@enschede.nl. Doe dit uiterlijk 2 weken voor u begint. Wij geven de wegafsluiting door aan de hulpdiensten en navigatie-apps.

Meer informatie

Protocol aanvraag wegomleidingen en verkeersmaatregelen

Contact

Wilt u advies, neem dan contact op met Peter Bult: