Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft en te maken krijgt met onverwachte kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Kijk bij 'Voorwaarden' waaraan u moet voldoen. Informatie over de soorten kosten kunt u vinden bij ’Bijzonderheden’.  

Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand als er sprake is van bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie. Dit betekent dat we kijken naar wat in uw individuele situatie noodzakelijk is. De gemeente onderzoekt dit bij elke aanvraag voor bijzondere bijstand. Daarbij kijken we of de uitgaven daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van kosten vindt u bij het tabblad 'Bijzonderheden'.

U kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner instemmen met de aanvraag. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Lukt het u niet de aanvraag voor bijzondere bijstand digitaal in te dienen, bel dan het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800. U wordt dan verder geholpen.

Als u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, duurt de afhandeling van een aanvraag maximaal 8 weken. Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op bijzondere bijstand. Heeft u een wijkcoach? Dan nemen we mogelijk contact met hem/haar op en delen we informatie over uw situatie.

Aan deze voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand:

 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning heeft of rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U bent inwoner van de gemeente Enschede.
 • U heeft niet genoeg inkomen en/of vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt aantonen dat uw kosten onvoorzien en noodzakelijk zijn.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan is er geen recht op bijzondere bijstand.

Rekeningen bewaren

Het is belangrijk dat u rekeningen of nota’s upload bij de aanvraag waar dat gevraagd wordt. De originelen moet u bewaren. Want als u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u de kosten waarvoor u de bijstand aanvraagt kunnen aantonen. Kunt u niet bewijzen dat u de kosten moet of moest maken? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand.

Informatie over bijstandsnormen en bedragen vindt u op de pagina Bijstand - Uitkering - Participatiewet Werk.

Algemene of bijzondere kosten

Algemene kosten

Algemene kosten zijn kosten die iedereen heeft. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • Verhuiskosten en woninginrichting bij een noodzakelijke verhuizing.
 • Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing.
 • Woonkosten (bij hoge woonlasten in verhouding tot inkomen).
 • Huishoudelijk apparatuur zoals een wasmachine of een stofzuiger.
 • Babyuitzet.

Voor deze kosten moet u zelf sparen of geld lenen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Stadsbank Oost Nederland (SON). Heeft u niet kunnen sparen en kunt u geen lening krijgen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente kijkt dan hoeveel inkomen en/of vermogen u heeft en beoordeelt of, en hoeveel u zelf kunt betalen.

Lening

Krijgt u bijzondere bijstand voor algemene kosten? Dan gaat het vaak om een lening die u in termijnen moet terugbetalen. In bijzondere situaties hoeft het bedrag niet worden terugbetaald.

Bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn extra kosten die niet iedereen heeft en die soms niet helemaal uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald. Zoals dieetkosten of de eigen bijdrage voor een advocaat. Kunt u deze kosten niet op een andere manier vergoed krijgen? Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Eigen bijdrage bijzondere bijstand

Als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Draagkracht is de mogelijkheid die u zelf heeft om de kosten te betalen. We kijken daarbij naar uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe minder bijzondere bijstand u kunt ontvangen.

De volgende inkomsten tellen niet mee voor de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. 

Als de gemeente bijzondere bijstand verstrekt voor bijzondere kosten hoeft u dit meestal niet terug te betalen.

Welke gegevens heeft u nodig?

Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. Het kan zijn dat u deze gegevens pas geleden heeft opgegeven. Bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag bijzondere bijstand. Dan hoeft u ze niet nog een keer door te geven.

Medische kosten

Voor medische kosten wordt geen bijzondere bijstand verstrekt omdat u zich hiervoor kunt verzekeren. Meer informatie vindt u op de pagina Bijstand en Zorgverzekering.

Kindpakket: regelingen voor kinderen en gezinnen

Heeft u kinderen tot 18 jaar? Kijk dan of uw kind in aanmerking komt voor een regeling uit het Kindpakket. In Enschede zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen om mee te doen aan belangrijke dingen. Bijvoorbeeld door betaling van contributie voor sport of muziekles, schoolreizen of begeleiding op school. Op enschede.nl/kindpakket vindt u alle regelingen en organisaties die helpen op een rij.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.