Betrek de buurt bij uw bouwplan of initiatief

Misschien gaat u iets bouwen, verbouwen of ondernemen in uw buurt. Dat kan gevolgen hebben voor uw buren en voor andere mensen die dichtbij wonen of werken. Het is daarom belangrijk dat u ze laat weten wat uw plannen zijn. En dat u hoort wat ze ervan vinden. Het liefst voordat u een vergunning aanvraagt of aan de slag gaat. Zo kunt u rekening houden met hun wensen of bezwaren en blijft de relatie goed. Het kan er ook voor zorgen dat de aanvraag van uw vergunning sneller gaat. Omdat er minder bezwaren tegen uw plan zijn.

Wat moet u weten

 • Het betrekken van mensen uit de buurt bij plannen noemen we participatie. Vaak is dat iets kleins. U belt bijvoorbeeld even bij de buren aan en vertelt wat u van plan bent. Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvoor u de hele buurt uitnodigt. Meestal geldt: hoe groter de gevolgen voor uw buren of de buurt, hoe belangrijker participatie is.
 • Voor sommige plannen staan er regels voor participatie in de wet. Bijvoorbeeld voor plannen waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dan moet u bij uw aanvraag laten weten wat u aan participatie heeft gedaan.
 • Voor sommige plannen is het verplicht om de buurt erbij te betrekken. Dat zijn vooral plannen met grote gevolgen. Bijvoorbeeld de aanleg van een zonnepark, de bouw van windmolens en de komst van een groot kinderdagverblijf.
 • Bij welke plannen participatie verplicht is, staat in de Lijsten adviesrecht en participatieplichtexterne-link-icoon
 • Het kiezen van de juiste aanpak hangt af van uw plan. Daarover denken wij graag met u mee. Over wie u er het beste bij kunt halen. En hoe u dat het beste kunt doen. Met het stappenplan op deze pagina kunt u zien wat er nodig is.

Aan de slag met participatie

Door 3 stappen te volgen, weet u met wie u uw plan moet delen. Ook weet u daarna op welke manier u uw plan het beste kunt delen. En wat u met de reacties moet doen. We leggen de 3 stappen kort uit:

Stap 1: Bepaal de gevolgen van uw plan voor de mensen uit uw buurt

Uw plan kan gevolgen hebben voor de mensen uit uw buurt. Vaak zijn deze gevolgen klein. Bijvoorbeeld bij:

 • Bouwen van een kleine uitbouw aan een woning
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Starten van een klein bedrijf aan huis

Soms zijn de gevolgen groter. Bijvoorbeeld bij:

 • Bouwen van een aantal woningen
 • Starten van een bedrijf waar veel mensen met de auto komen

Plannen met nog grotere gevolgen zijn bijvoorbeeld:

 • Grote verandering van een straat, buurt of wijk
 • Bouw van windmolens of een zonnepark
 • Sloop of bouw van veel nieuwe huizen en/of gebouwen

Er zijn dus 3 soorten plannen. Plannen met kleine, middelgrote of grote gevolgen voor de mensen uit uw buurt. 

Stap 2: Kies een geschikte aanpak en voer die uit

Hoe groter de gevolgen, hoe meer mensen uit de buurt u bij uw plan betrekt.
Bij elk van de 3 soorten plannen hoort daarom een andere aanpak:

 • Een plan met kleine gevolgen deelt u vaak maar met een paar mensen uit uw buurt. U vertelt ze wat u wilt gaan doen. U mag ze ook om een reactie vragen, maar dat hoeft niet.
 • Een plan met middelgrote gevolgen deelt u met meer mensen uit uw buurt. Bijvoorbeeld door iedereen een brief te sturen. En u vraagt ze ook om reacties en adviezen.
 • Bij plannen met grote gevolgen adviseren wij een bijeenkomst te organiseren. Daar vertelt u wat u van plan bent. Daarna kijkt u of en hoe u de reacties en adviezen in uw plan kunt meenemen.
 • Voor sommige plannen met grote gevolgen is het verplicht om de buurt erbij te betrekken. Zoals bij de aanleg van een zonnepark, de bouw van windmolens of de komst van een groot kinderdagverblijf.

Bij middelgrote en grote plannen is het goed om ook een dorps- of wijkraad te betrekken. Via Stadsdelen ziet u per stadsdeel welke dorps- en wijkraden actief zijn. Bij grote plannen neemt u contact op met de gemeente.

Stap 3: Laat weten wat de resultaten zijn

U laat weten wat de resultaten van de participatie zijn. U vertelt dat aan de mensen met wie u uw plannen heeft gedeeld. Het is handig om daarvoor een verslag te maken. In dit verslag zet u:

 • Alle reacties en adviezen
 • Wat u met de reacties en adviezen gaat doen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bent u verplicht om aan te geven wat u aan participatie heeft gedaan. En wat de resultaten daarvan zijn. Dit telt mee als de gemeente uw aanvraag behandelt.

Handreiking participatie

Het kiezen van de juiste aanpak hangt af van uw plan of initiatief. Daarover denken wij graag met u mee. Over wie u er het beste bij kunt betrekken. En hoe u dat het beste kunt doen. Wij hebben daarvoor een handreiking geschreven. Hierin vindt u ook voorbeeldbrieven en een voorbeeldverslag. De handreiking participatie kunt u hieronder downloaden.

Contact

Heeft u vragen of hulp nodig bij participatie, bel dan 053 - 481 71 00. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.