Bijstandsuitkering

Als u geen werk heeft en niet genoeg geld en vermogen om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat moet u weten

 • Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zelf weer voldoende geld gaat verdienen om van te leven. U bent verplicht om actief op zoek te gaan naar betaald werk of een opleiding.
 • Om een aanvraag te doen, heeft u DigiD nodig: DigiD aanvragenexterne-link-icoon.
 • Als u door omstandigheden geen woonadres heeft, dan kunt u een briefadres aanvragen.
 • Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, moet u alle veranderingen in uw persoonlijke en financiële situatie aan ons doorgeven. Dit noemen we inlichtingenplicht.
 • Uw uitkeringsspecificatie kunt u bekijken en zelf printen. Dit kan via enschede.nl/mijnuitkeringexterne-link-icoon. De gegevens zijn rond de 28e van de maand te zien.
 • Uw uitkering betalen we maandelijks rond de 25e uit. Het vakantiegeld betalen we jaarlijks in juni uit.

Voorschot tijdens de behandeling van uw aanvraag

Als de gemeente 4 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing heeft genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de 4e week na de aanvraag automatisch uit. Voorwaarde is wel dat u alle gewenste gegevens aan de gemeente heeft gegeven. Daarna ontvangt u om de 4 weken een voorschot totdat we hebben beslist over uw aanvraag.

Hoogte en terugbetaling voorschot tijdens de behandeling van uw aanvraag

Het voorschot is een bedrag van 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. Bij de berekening van de hoogte van het voorschot houdt de gemeente rekening met uw inkomsten en eventuele kortingen. Het voorschot is een lening, waarover u geen rente hoeft te betalen. Bij toekenning van de uitkering worden alle voorschotten die u heeft gekregen, verrekend met de eerste betaling van de uitkering. 

Als uw aanvraag wordt afgewezen, dan moet u de voorschotten die u heeft gekregen terugbetalen.

Geen recht op voorschot

Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot hoeft te geven:

 • U heeft de gegevens of bewijsstukken die de gemeente nodig heeft niet, niet op tijd of niet compleet aangeleverd en dit is  uw eigen fout
 • U heeft onvoldoende medewerking verleend om het recht op of de hoogte van de uitkering te kunnen vaststellen
 • Op het moment van de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht heeft op bijstand

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in Enschede.
 • U voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Op Rijksoverheid.nl vindt u alle voorwaarden algemene bijstandexterne-link-icoon.
 • Als u al een bijstandsuitkering heeft en vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuist, dan moet u in de periode voor deze verhuizing proberen om werk in de regio van Enschede te vinden. Doet u dit niet, dan krijgt u na uw verhuizing mogelijk de 1e maand geen uitkering.

Uitkering van 18 tot en met 26 jaar

 • Schrijf u eerst in bij het UWV. Dit doet u via Werk.nlexterne-link-icoon. Meld u zich daarna meteen bij een jongerenconsulent van de gemeente voor het maken van een afspraak. Bel hiervoor met telefoonnummer 053 - 481 78 00. Daarna moet u 28 dagen zelf zoeken naar werk of een opleiding. U ontvangt in die periode nog geen uitkering en heeft ook geen recht op een voorschot.
 • Na 4 weken kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u nog geen werk of opleiding heeft gevonden.
 • Als de gemeente 4 weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog geen beslissing heeft genomen, krijgt u een voorschot. Voorwaarde is wel dat u alle gewenste gegevens aan de gemeente heeft gegeven. De gemeente betaalt dit voorschot in de 4e week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u elke 4 weken een voorschot, tot de beslissing is genomen. Het voorschot is 90 procent van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft.

Uitkering vanaf 27 jaar

 • Schrijf u eerst in bij het UWV. Dit doet u via Werk.nlexterne-link-icoon. Daarna kunt u meteen een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Binnen 8 weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd, neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is.
 • Als de gemeente 4 weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog geen beslissing heeft genomen, krijgt u een voorschot. Voorwaarde is wel dat u alle gewenste gegevens aan de gemeente heeft gegeven. De gemeente betaalt dit voorschot in de 4e week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u elke 4 weken een voorschot, tot de beslissing is genomen. Het voorschot is 90 procent van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft.

Meer informatie

Contact

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal in te dienen of heeft u een vraag, bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met telefoonnummer 053 - 481 78 00.