Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de grond en het grondwater.

Wat moet u weten

Een bodemonderzoek kan nodig zijn bij:

  • Aanvragen omgevingsvergunning bouwen
  • Wijzigen omgevingsplan

Een onderzoek maakt dan duidelijk waarvoor u de bodem wel of niet kunt gebruiken. Ook bij een vermoeden van vervuiling kan een onderzoek nodig zijn.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Voor het uitvoeren van het onderzoek is verantwoordelijk:

  • Eigenaar van de grond
  • Persoon die het idee heeft voor een (bouw)plan

De gemeente heeft al veel bodemrapporten in het archief. Als u uw grond wilt laten onderzoeken, is het handig eerst te kijken op de bodemkaart.

Als er niets bekend is, moet u zelf het bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Of een bedrijf erkend is, kunt u controleren op Erkenningen zoeken (Rijkswaterstaat.nl)externe-link-icoon.

Bodemkaart Enschede

Op de bodemkaartexterne-link-icoon staat waar al bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Van iedere plek ziet u:

  • Uitgevoerde bodemonderzoeken
  • Bodemkwaliteitskaart
  • Of de locatie verdacht is op de aanwezigheid van asbest (asbestsignaleringskaart)

Als er al een bodemonderzoek is uitgevoerd, kunt u dat bekijken. Neem bij vragen contact op via e-mail: bodeminfo@enschede.nl.

Let op: de gegevens op de kaart zijn met grote zorg verzameld door de gemeente. Toch kan informatie verouderd, onvolledig of onjuist zijn. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van schade door gebruik van gebruik van informatie op de kaart. Meld fouten via e-mail: bodeminfo@enschede.nl.

Meer informatie