Meldingen, klachten en bezwaren

Klachten over de gemeente

Als de gemeente u verkeerd heeft behandeld dan kunt u dat doorgeven via de klachtencommissaris.

Meld een probleem in de openbare ruimte

Meld gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals:

  • gat in de weg
  • onveilige speeltoestellen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.

Meld woonoverlast

Meld hier burenruzies, drugsoverlast, geluidsoverlast of vernieling.

Verloren of gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden, dan kunt u terecht bij de gemeente.

Meldingen overlast door bedrijven, bouw(activiteiten) en evenementen

U kunt overlast door bedrijven en bouw(activiteiten) melden. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld geluidsoverlast of illegaal bouwen.