Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen over de openbare ruimte

Gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals een gat in de weg of onveilige speeltoestellen, kunt u melden.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken.

Klachten over de gemeente

Als de gemeente u verkeerd heeft behandeld dan kunt u dat melden via klachtencommissarisenschede.nl.