Meldingen, klachten en bezwaren

Klachten over de gemeente

Als de gemeente u verkeerd heeft behandeld dan kunt u dat doorgeven via klachtencommissarisenschede.nl.

If you speak English: please file your complaint here.

Meld een probleem in de openbare ruimte

Meld gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals:

  • gat in de weg
  • onveilige speeltoestellen.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meld woonoverlast

Meld hier burenruzies, drugsoverlast, geluidsoverlast of vernieling.

Verloren of gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden, dan kunt u terecht bij de gemeente.

Meldingen overlast door bedrijven, bouw(activiteiten) en evenementen

U kunt overlast door bedrijven en bouw(activiteiten) melden. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld geluidsoverlast of illegaal bouwen.