Meldingen, klachten en bezwaren

Meld een probleem in de openbare ruimte

Meld gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals:

  • gat in de weg
  • onveilige speeltoestellen.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken.

Klachten over de gemeente

Als de gemeente u verkeerd heeft behandeld dan kunt u dat melden via klachtencommissarisenschede.nl.

Meld woonoverlast

Meld woonoverlast, bijvoorbeeld: burenruzie, drugsoverlast, geluidsoverlast, vernieling