Corona: aangepaste dienstverlening

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Meldingen, klachten en bezwaren

Klachten over de gemeente

Als de gemeente u verkeerd heeft behandeld dan kunt u dat doorgeven via klachtencommissarisenschede.nl.

If you speak English: please file your complaint here.

Meld een probleem in de openbare ruimte

Meld gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals:

  • gat in de weg
  • onveilige speeltoestellen.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meld woonoverlast

Meld hier burenruzies, drugsoverlast, geluidsoverlast of vernieling.

Verloren en gevonden voorwerpen

Hier vindt u informatie over verloren of gevonden onderwerpen in Enschede.

Onduidelijke brief of e-mail

Heeft u een onduidelijke brief of e-mail ontvangen? Laat het ons weten.