Waar meld ik wateroverlast?

09 juli 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Vanavond kunnen er in onze regio hevige onweersbuien komen met regen en harde wind. Hierdoor kan het grondwater hoog komen te staan. Dit kan overlast veroorzaken. Ziet u wateroverlast? Volg dit stappenplan. Dan ziet u waar u de overlast kunt melden. Of wat u zelf kunt doen.

Bij acuut gevaar belt u altijd 112. 

Waar is de wateroverlast?

  • In huis: Door de hoge grondwaterstand staan veel kelders en kruipruimtes vol water. U hoeft dit niet te melden. Meer informatie leest u op de pagina 'grondwateroverlast'.
  • Buiten, bij een beek. Op de website van Waterschap Vechtstromenexterne-link-icoon leest u wat moet doen.
  • Buiten, bij een sloot, wadi, duiker of andere plek. Kijk of er een put of rooster verstopt zit met bladeren en takken. Misschien kunt u die zelf alvast op een veilige manier weghalen. Als u de verstopping weghaalt, loopt het water meteen weg. 

Dreigt er een gevaarlijke situatie voor het verkeer? Of kan het water gebouwen in stromen? 

Is er een storing aan het drukriool?

Meld dit via het spoednummer van gemeente Enschede op 053 - 481 76 00.
Buiten de bebouwde kom verdwijnt het afvalwater via een drukriool. Als er een storing is, brandt het rode het lampje op de drukrioolkast. In huis merkt u dit doordat water slecht wegloopt uit douche, gootsteen of wc.