Waar meld ik wateroverlast?

24 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het blijft regenen. Beken, sloten en vijvers staan vol. Het grondwater staat extreem hoog. Dit kan overlast veroorzaken. Ziet u wateroverlast? Volg dit stappenplan. Dan ziet u waar u de overlast kunt melden. Of wat u zelf kunt doen.

Waar is de wateroverlast?

  • In huis: Door de hoge grondwaterstand staan veel kelders en kruipruimtes vol water. U hoeft dit niet te melden. Meer informatie leest u op de pagina 'grondwateroverlast'.
  • Buiten, bij een beek. Op de website van Waterschap Vechtstromen leest u wat moet doen.
  • Buiten, bij een sloot, wadi, duiker of andere plek. Kijk of er een put of rooster verstopt zit met bladeren en takken. Misschien kunt u die zelf alvast op een veilige manier weghalen. Als u de verstopping weghaalt, loopt het water meteen weg. 

Dreigt er een gevaarlijke situatie voor het verkeer? Of kan het water gebouwen in stromen?

Is er een storing aan het drukriool?

Buiten de bebouwde kom verdwijnt het afvalwater via een drukriool. Als er een storing is, merkt u dit doordat water slecht wegloopt uit uw douche, gootsteen of wc. Bel dan gemeente Enschede op 053 - 481 76 00.

Bij acuut gevaar belt u altijd 112.