Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk

In Enschede zetten we vanaf 19 maart extra capaciteit in om aanvragen voor bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk binnen 4 weken af te handelen.

Lees meer

-----------------------------------

Heeft u geen werk en heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer een baan heeft gevonden. Bij ‘Voorwaarden’ leest u welke regels er gelden.

Een bijstandsuitkering aanvragen

 een bijstanduitkering aanvragen

De aanvraag voor bijstand doet u via internet. In een kort filmpje (klik op de link of op de afbeelding hierboven) kunt u zien hoe het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering in zijn werk gaat.

Wilt u nog meer handige tips bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bijvoorbeeld hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet inleveren? Lees dan ook de folder 'Handige tips om via internet een bijstandsuitkering aan te vragen' (Pdf).

Hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet uploaden nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend? Dat leest u in de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een bijstandsaanvraag' (Pdf).

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct of uiterlijk binnen een week na uw aanvraag uploadt.

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering.

Hieronder leest u wat u moet doen om de aanvraag in te dienen. Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 – 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw bijstandsuitkering aan te vragen.

Een bijstandsaanvraag  starten

  • U heeft een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
  • U moet ingeschreven staan op werk.nl. Voor inschrijven op werk.nl gaat u naar Werkplein Twente. Hier vindt u de verwijzing om u in te schrijven. Hiervoor heeft u ook uw DigiD nodig.
  • Bent u 27 jaar of ouder en staat u ingeschreven op werk.nl en heeft u een geldig DigiD? Doe dan de aanvraag via dit aanvraagformulier. Aan het begin van de aanvraag leggen wij u uit wat u moet doen. En wat u nodig heeft om de aanvraag volledig in te vullen.

U bent jonger dan 27

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt namelijk de wettelijke zoekperiode van vier weken. Voor of direct nadat u werkloos bent geworden gaat u zich als werkzoekende inschrijven bij het UWV. Dit kunt u doen via Werk.nl. Om de zoekperiode te laten registreren dient u zich te melden bij de jongerenconsulent. Zij leggen uit wat er in de zoekperiode verwacht wordt en wanneer de zoekperiode afgelopen is. U kunt bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum om een afspraak te maken met een Jongerenconsulent. Het telefoonnummer is 053-4817800.

U krijgt dan een gesprek met een van onze medewerkers. De zoekperiode start op de datum waarop u zich meldt bij WerkpleinTwente. Deze datum is later ook de ingangsdatum van uw mogelijke uitkering. Na de zoekperiode kunt u digitaal een bijstandsaanvraag indienen. Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

U bent 27 jaar of ouder

Ga eerst naar Werkplein Twente. Werkplein Twente is de plek waar werkgevers, werknemers en alles andere rondom werk en inkomen bij elkaar komen. Bent u dus werkeloos en op zoek naar een baan, dan bent u bij het Werkplein Twente op het juiste adres.

Als u 27 jaar of ouder bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van vier weken niet. Dus kunt u direct een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft vanaf het moment van aanvragen de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: als u werk heeft, wordt uw salaris aangevuld tot bijstandsniveau.

Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Bijstand en verhuizen naar Enschede

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan moet u vóór de verhuizing al op zoek naar werk. Doet u dit niet en moet u in Enschede een bijstandsuitkering aanvragen? Dan wordt deze de eerste maand met 100% gekort. U krijgt dus een maand geen uitkering. Dit staat in de Participatiewet. Als u geen werk kunt vinden kunt u een afspraak maken via het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800.

Bekijk uw uitkeringsspecificatie online

Dit kan via enschede.nl/mijnuitkering. Inloggen doet u met uw DigiD. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
Op enschede.nl/mijnuitkering vindt u de specificatie van uw bijstandsuitkering. Zoals de hoogte van het bedrag, of de uitkering is overgeboekt en u kunt de specificatie zelf printen. De gegevens van de huidige maand zijn rond de 28e van de maand te zien.

Wijzigingen altijd doorgeven; dit kan digitaal

Heeft u al een bijstands- of IOAW uitkering en verandert er iets in uw situatie? U moet veranderingen altijd direct aan ons doorgeven omdat die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Zo voorkomt u dat u later geld terug moet betalen, een maatregel of zelfs een boete krijgt.
Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Meer informatie en het digitale wijzigingsformulier vindt u op de pagina Bijstand: wijzigingen digitaal doorgeven.