Adviesraden

Gemeente Enschede heeft een aantal adviesraden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)

Adviseert over werk, participatie, integratie, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, welzijn en sport. Bewoners Adviesraad Sociaal

Wetenschappelijke Board Enschede

Een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep die adviezen geeft en fungeert als kennisnetwerk. De groep bestaat uit deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond die voldoende afstand tot het gemeentelijk beleid hebben. Wetenschappelijke Board Enschede

Ethische Commissie

Geeft antwoord op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede. Ethische Commissie

Jongerenberaad Enschede (JBE)

Vertegenwoordiging van Enschedese jongeren. Geeft ze een stem die door de politiek wordt gehoord.