Adviesraden

Gemeente Enschede heeft een aantal adviesraden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)

Adviseert over werk, participatie, integratie, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, welzijn en sport. Bewoners Adviesraad Sociaal

Wetenschappelijke Board Enschede

Een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep die adviezen geeft en fungeert als kennisnetwerk. De groep bestaat uit deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond die voldoende afstand tot het gemeentelijk beleid hebben. Wetenschappelijke Board Enschede

Ethische Commissie

Geeft antwoord op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede. Ethische Commissie

Jongerenberaad Enschede 

Het Jongerenberaad Enschede is een groep actieve en enthousiaste jongeren. Zij geven advies aan de gemeente over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Jongerenberaad Enschede

Adviescommissie Toegankelijkheid

De adviescommissie Toegankelijkheid adviseert de gemeente over toegankelijkheid. Adviescommissie Toegankelijkheid