Crisisnoodopvang

Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken voor asielzoekers. De Rijksoverheid vroeg alle veiligheidsregio’s om van juli t/m oktober 2022 extra asielzoekers op te vangen. In Enschede vangen we maximaal 60 asielzoekers op in de oude vertrekhal op Vliegveld Twenthe. 

Belangrijkste informatie crisisnoodopvang 

Elke veiligheidsregio heeft de opdracht om 225 asielzoekers op te vangen. In Twente worden die 225 mensen verdeeld over 14 gemeenten. In Enschede vangen we maximaal 60 asielzoekers op. 

Waarom

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol. Mensen moeten zelfs op straat slapen. Dat komt door een tekort aan huizen voor statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven). Statushouders blijven dus langer in een opvangcentrum zitten. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe vluchtelingen.

Waar en hoe lang

We verwachten de eerste bewoners eind juli 2022. De crisisnoodopvang stopt eind oktober 2022. Dat is een harde toezegging van de burgemeester. Ook de komende jaren komt er op Vliegveld Twenthe geen nieuwe (crisis)noodopvang. De bewoners wonen in de oude vertrekhal op Vliegveld Twenthe. We hebben uiteraard ook naar andere plekken in en rondom Enschede gekeken. Deze plek kunnen we het snelst inrichten tot een noodopvang. 

Organisatie 

Gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de opvang van deze asielzoekers. Het COA heeft hier geen rol in. Dat betekent dat er medewerkers van de gemeente op de opvanglocatie werken. 

Veiligheid 

We regelen dit op dezelfde manier als bij de noodopvang van december 2021 tot juli 2022. Dat betekent:

  • Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig
  • Tussen 8.00 en 20.00 uur zijn er meerdere woonbegeleiders aanwezig
  • Het gebouw is brandveilig gemaakt
  • Er is 1 dagdeel per week een huisarts aanwezig
  • We bieden coronavaccinaties aan
  • Overlast wordt niet geaccepteerd
  • Bewoners die overlast veroorzaken op of buiten het terrein worden meteen verhuisd naar een andere locatie
  • Bewoners zijn vrij om het terrein te verlaten
  • We werken aan een plan voor zinvolle dagbesteding

 

Meer informatie staat in ons veiligheidsplan. Hier staat in welke eisen we stellen aan beveiliging, gezondheid en brandveiligheid. 

Achtergrond bewoners

Het gaat om maximaal 60 bewoners. Het zijn niet 3 maanden lang dezelfde mensen. Er vertrekken mensen naar een asielzoekerscentrum. Daar beginnen zij aan hun asielprocedure. Er komen dan nieuwe mensen bij op het vliegveld. De bewoners komen uit verschillende landen. 

Contact

Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of wilt helpen, neem dan contact met ons op. We pakken het Noaberoverleg weer op. 

Bij onveilige of verdachte situaties belt u de politie op 0900 – 8844.  Er zit altijd beveiliging bij de opvanglocatie. Die kunt u aanspreken. 

Let op: Bij levensbedreigende situaties belt u 112.