Inrit of uitrit aanleggen

U kunt de gemeente vragen om een uitweg aan te leggen of te veranderen. Een uitweg is een directe ontsluiting van een stuk grond naar de openbare weg. Dit noemen we ook wel een inrit of uitrit. Soms is het nodig om een ontheffing aan te vragen.

Wat moet u weten

Neem contact op met het stadsdeelbeheer van het stadsdeel waar u woont. Of waar uw bedrijf is gevestigd.

Het stadsdeelbeheer controleert of uw plan voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden staan in de Nadere regels aanleggen van uitwegen gemeente Enschedeexterne-link-icoon.

Ontheffing aanvragen

Als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u toestemming vragen. U moet dan een ontheffing aanvragen bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Een ontheffing krijgt u alleen in bijzondere situaties.

Kosten

Een overzicht van de kosten.

Kosten aanleg

Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg krijgt u een offerte van de gemeente. U kunt daarna besluiten of u de uitweg wilt laten aanleggen.

Soms moet er voor de aanleg een voorwerp in de openbare ruimte worden verplaatst. Bijvoorbeeld een lantaarnpaal. Deze kosten brengen we bij u in rekening. Hiervoor krijgt u dan ook een offerte van de gemeente.

Kosten ontheffing

Het aanvragen van een ontheffing kost € 492,65. Ook als u de ontheffing niet krijgt, moet u dit bedrag betalen.