Inrit of uitrit aanleggen

U kunt de gemeente vragen om een uitweg aan te leggen of te veranderen. Een uitweg (ook wel inrit of uitrit genoemd) is een directe ontsluiting van een perceel naar de openbare weg. Soms is het nodig om een ontheffing aan te vragen.

Aanvragen

Neem telefonisch of via e-mail contact op met het stadsdeelbeheer van het stadsdeel waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd:

Het stadsdeelbeheer controleert of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Nadere regels aanleggen van uitwegen gemeente Enschede.

Aanvraag ontheffing bij het omgevingsloket

Als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen bij het omgevingsloket. Een ontheffing wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend.

Kosten

Een overzicht van de kosten.

Kosten aanleg

Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg krijgt u een offerte van de gemeente. U kunt daarna besluiten of u de uitweg wilt laten aanleggen.

Soms moet er voor de aanleg van de uitweg een object in de openbare ruimte worden verplaatst. Bijvoorbeeld een lantaarnpaal. Deze kosten brengen we bij u in rekening. Hiervoor krijgt u dan ook een offerte van de gemeente.

Kosten ontheffing

Het aanvragen van een ontheffing kost € 475,50. Ook als de ontheffing niet wordt verleend moet u dit bedrag betalen.