Vergunningen en meldplicht

Parkeervergunning voor bewoners

Een parkeervergunning kunt u digitaal aanvragen. Ook wijzigingen en beëindigingen regelt u snel online.

Omgevingsvergunning/-melding

Bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning (vooroverleg)

Weet van tevoren of u kans maakt op een vergunning voor bouwplannen.

Kapvergunning en-melding

Voor het kappen van, of werken aan bomen, houtwallen, houtsingels, hakhout en bos.

Vergunningen en ontheffingen Horeca

Horecabedrijven moeten een drank- en horecavergunning hebben.

Evenementenvergunning

Voor bepaalde evenementen is een melding voldoende. Voor andere moet u een vergunning aanvragen.

Vergunningen en meldplicht

Op deze pagina staan allerlei activiteiten die u kunt uitvoeren binnen de gemeente Enschede. Mag een activiteit zomaar? Vaak zijn er regels voor. We doen ons best om zo min mogelijk regels te hebben en om ze begrijpelijk te maken. Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. Veel activiteiten mag u gewoon uitvoeren.  
  2. Andere activiteiten mogen wel, maar alleen als u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. U hoeft dat dan niet te melden of een vergunning aan te vragen. 
  3. Soms bent u verplicht om uw activiteit van tevoren bij de gemeente te melden of de gemeente te informeren.  
  4. In een aantal gevallen moet u een vergunning aanvragen voor de activiteit of om van de algemene regels te mogen afwijken.  

U leest bij elke activiteit wat u mag of moet doen.