Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk hier wat dit voor u betekent. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van de Twentse Aanpak financiering voor zorgaanbieders, de vaststelling van het bestemmingsplan voor het voormalig postkantoor en over een sterke toename van Wmo cliënten.

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen