Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de garantstelling geldlening Sportzaal De Zweede en het einde van de samenwerking tussen GBLT en GBTwente.

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het huisartsentekort, het bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg 191" en de doorontwikkeling Ondersteuning Huishouden.

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de evaluatie Poppodia van Twente, de voortgang van project De Kop en de subsidie voor Space53.

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen