Nieuws politiek en bestuur

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de voorgang van de verbouwing van het Muziekkwartier en de aansluiting van panden op het warmtenet van Ennatuurlijk. 

 • Zomernota 2019

  Forse bezuinigingen ondanks economische voorspoed.

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Uitkomsten Minima Effectrapportage 2019 Nibud, Uitvoering motie Sekswerk in Enschede en Rechtshandeling (verkoop) Vastgoed bedrijf Enschede.

 • 9e Motiemarkt op maandag 24 juni

  Op maandag 24 juni van 17:00 tot 20:00 uur organiseert de gemeenteraad de jaarlijkse Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis.

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Uitkomsten Minima Effectrapportage 2019 Nibud, Uitvoering motie Sekswerk in Enschede en Rechtshandeling (verkoop) Vastgoed bedrijf Enschede.

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.