Openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De meeste openbare ruimte bevindt zich dan ook in de open lucht, zoals straten, pleinen, plantsoenen en parken.

Meldingen over de openbare ruimte

Gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals een gat in de weg of onveilige speeltoestellen, kunt u melden.

BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen)

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met eenĀ BUS-melding

Openbare verlichting

Een klacht over de verlichting in uw straat? Is er een lamp kapot? Is het licht te fel of is er juist te weinig verlichting: geef dit door aan de gemeente

Geluidshinder

Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven, bouwlawaai of verkeerslawaai, kunt u melden bij de gemeente.

Ongediertebestrijding/ plaagdieren

Lees hier informatie over de mogelijkheden op het gebied van ongediertebestrijding

Kapvergunning en-melding

Voor het kappen of uitvoeren van werkzaamheden aan bomen, houtwallen, hakhout of bos moet u een vergunning aanvragen of een melding doen