Openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De meeste openbare ruimte bevindt zich dan ook in de open lucht, zoals straten, pleinen, plantsoenen en parken.

Meld een probleem in de openbare ruimte

Meld gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, zoals:

  • gat in de weg
  • onveilige speeltoestellen.

Eikenprocessierups

Lees hier informatie over de processierups of dien direct een melding in.

Openbare verlichting

Een klacht over de verlichting in uw straat? Is er een lamp kapot? Is het licht te fel of is er juist te weinig verlichting: geef dit door aan de gemeente

Kapvergunning en-melding

Voor het kappen van, of werken aan bomen, houtwallen, houtsingels, hakhout en bos.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven, bouwlawaai of verkeerslawaai, kunt u melden bij de gemeente.

Openbaar groen kopen

Soms hebt u de mogelijkheid om openbaar te kopen dat grenst aan uw perceel.