Openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De meeste openbare ruimte bevindt zich dan ook in de open lucht, zoals straten, pleinen, plantsoenen en parken.